Hľadaj

Vatican News

„Zostávame žasnúť“ – rímsky vikár na Festivale mladých v Medžugorí

Koncelebrovanou svätou omšou, ktorú slávil kardinál Angelo De Donatis, sa 1. augusta v Medžugorí začal 30. ročník Festivalu mladých. Tento rok je jeho mottom Ježišova výzva „Nasleduj ma!“

Na priblíženie atmosféry tohto duchovného podujatia s účasťou okolo 50 tisíc mladých a 400 kňazov z celého sveta prinášame úvodné slová z homílie kardinála Angela De Donatisa, ktorý je vikárom Svätého Otca pre Rímsku diecézu:

„Najdrahší, zhromaždení na Eucharistiu pod pohľadom Matky Božej, zostávame žasnúť nad milosťou, ktorú nám Pán neustále vlieva. Všetko je milosť: dar Cirkvi, Slova i Chleba, krása stvorenia i tváre bratov a sestier. Boh nie je verbovačom personálu, ale, živým zdrojom Života a chce, aby všetci žili naplno.

Nasledujeme Pána, pretože sme uverili, že jedine on prináša život. 

Nasledovanie nemá vekové vymedzenie, nevyžaduje byť vynikajúcimi alebo mať už niečo za sebou. Je nezištným darom, pretože dobrý Otec miluje tú hlinenú nádobu, ktorou sme! Nejde o prezentovanie životopisov.

Toto nás napĺňa radosťou, ale odníma nám to aj každé alibi: nikto nemôže povedať, že nie je vhodný pre svätosť z titulu svojich chýb a svojich krehkostí. Obavou pre nasledovanie sú skratky, nie hriechy!“

-jb-

02 augusta 2019, 16:02