Hľadaj

Vatican News
BRAZIL-AMAZON-DEFORESTATION BRAZIL-AMAZON-DEFORESTATION  (AFP or licensors)

Brazílski biskupi žiadajú vládu o serióznu ochranu pralesa

Na „absurdnosť požiarov“ šíriacich sa v oblasti amazónskych tropických pralesov a na potrebu adekvátneho prístupu k problému upozornila Konferencia biskupov Brazílie v spoločnom vyhlásení.

Brazílski biskupi na čele Mons. Walmorom Oliveirom de Azevedo, arcibiskupom Bela Horizonte a predsedom celonárodnej konferencie biskupov, vyzvali vládu „prijať 

seriózne opatrenia na záchranu regiónu s kľúčovým významom pre ekologickú rovnováhu planéty“. „Nie je čas na hádky a na zlyhania v úsudkoch a rečnení,“ uvádza sa v nóte biskupov vydanej 23. augusta v hlavnom meste Brasília.

Biskupi Brazílie svoju výzvu spájajú aj s aktuálnosťou doby urobiť krok pre dobro budúcnosti v súvislosti s blížiacou sa októbrovou synodou venovanou Amazónii.

Na kontinentálnej úrovni sa k problému vyjadrila v predchádzajúcich dňoch aj Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Karibiku - CELAM. Vo vyhlásení „na záchranu zelených pľúc planéty“ sa obracajú na vlády Brazílie, Bolívie a na OSN a medzinárodnú komunitu. Horiaci amazónsky prales dávajú do kontextu obdobných fenoménov úbytku flóry a fauny na Aljaške, Sibíri, Kanárskych ostrovoch či v Grónsku.

Podľa údajov brazílskeho Národného ústavu pre kozmický výskum, ktorý má na starosť satelitné monitorovanie pralesov, od začiatku roka vypuklo okolo 73 tisíc požiarov, čo je 82-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku.

Problém požiarov nadobudol v Brazílii silnú politickú konotáciu. Vyjadrenie brazílskeho prezidenta Bolsonara, ktorý dal nárast požiarov za vinu mimovládnym organizáciám, vyvolal vo verejnej mienke vlnu nesúhlasu. Podľa slov predstaviteľov ochranárskych združení sú najčastejšími pôvodcami vypaľovania chovatelia dobytka, ktorí sa snažia získať poľnohospodársku pôdu. Ochranári upozorňujú na politický súvis vzrastu požiarov a dávajú zintenzívnenie vypaľovacej aktivity chovateľov do súvislosti s novou politickou klímou v krajine. 

-jb-

24 augusta 2019, 14:36