Hľadaj

Vatican News

Brazília: Pápež požehnal lodnej nemocnici na Amazonke s jeho menom

Po najväčšej rieke sveta už mesiac pláva lodná nemocnica nesúca meno pápeža Františka. Dnes ju privítali v prístavnom meste Belém, na severovýchode Brazílie, v hlavnom meste štátu Pará. Je to v súčasnosti najkompletnejšie zdravotnícke zariadenie tohto druhu v celej Brazílii. Ponúka ambulantné ošetrenia, hospitalizáciu i preventívnu starostlivosť 700 tisíc obyvateľom oblasti pri brehoch Amazonky - Río Amazonas - v dĺžke 1000 km.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svätý Otec František zaslal pozdravný list do brazílskeho Belému, kde sa dnes v prístave konalo slávnostné privítanie bielej lode s červenými krížmi a nápisom „Barco Hospital Papa Fancisco“. Loď s moderným vybavením pre diagnostiku i lôžkovou časťou spustili na vodu v júli z prístave Óbidos, ktorý sa nachádza tiež na území štátu Pará. Práve biskup diecézy Óbidos Mons. Bernardo Bahlmann, františkán narodený v Nemecku, bol iniciátorom tohto projektu spolu s Fraternitou sv. Františka z Assisi, ktorá prevádzkuje nemocnicu v Riu de Janeiro.

Prinášať Božie slovo a uzdravenie

Vo svojom liste pápež vyjadruje radosť a vďačnosť voči Bohu za úspešné rozbehnutie činnosti lodnej nemocnice, ktorá – ako píše – „bude prinášať Božie slovo a umožní prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti pre najnúdznejšie obyvateľstvo, osobitne pre pôvodné domorodé populácie spojené s riekou, ktoré žijú na tomto tisíc kilometrov dlhom úseku Amazonky.“

Pápež František, ktorý silne podporil túto iniciatívu a pozorne sledoval jej realizáciu, zdôrazňuje v liste jej význam z pohľadu blížiacej sa synody biskupov venovanej Amazónii. Ako píše, „je to predovšetkým odpoveď na príkaz Pána, ktorý naďalej pokračuje vo vysielaní svojich učeníkov ohlasovať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých“. Misiou lode Hospital Papa Fancisco bude podpora života v Amazónii, a to podpora dobrého života, čo pre indiánov tohto regiónu znamená „žiť v harmónii so sebou samými, s prírodou, s inými ľudskými bytosťami a s Najvyšším Bytím“.

Cirkev - „nemocnica na vode“

Pápež František pripomína, že Cirkev je povolaná byť „poľnou nemocnicou, prijímajúcou všetkých, bez rozdielov či kladenia podmienok“. Poznamenáva, že s touto iniciatívou sa Cirkev predstavuje aj ako „nemocnica na vode“. A takto, „ako Ježiš, ktorý sa zjavil kráčajúc po vodách, utíšil búrku a posilnil vieru učeníkov, táto loď bude prinášať duchovnú posilu a upokojenie ako odpoveď na obavy mužov a žien, ktorí sú v núdzi, ponechaní svojmu osudu“.

Svätý Otec napokon ďakuje biskupovi diecézy Óbidos a františkánom za tento „krásny znak viery a kresťanskej solidárnosti“ a udeľuje požehnanie lekárom, dobrovoľníkom, dobrodincom i všetkým, ktorým sa na nemocničnej lodi dostane starostlivosť. Zveruje ich Nazaretskej Matke Božej a pozýva ich k modlitbe za neho a za dobré ovocie blížiacej sa synody pre Amazóniu.

Prvý podnet v Riu 2013

Po dnešnej svätej omši sa na lodi začali vyšetrenia prvých pacientov z mesta Belém. Loď dlhá 32 metrov má kapacity na diagnostiku, liečbu, hospitalizáciu a prevenciu. Má laboratórium pre analýzy, chirurgickú sálu, osobitné ambulancie očkovaciu, zubnú a očnú a prístroje pre rádiografiu, echografiu, mammografiu a EKG.

Myšlienka zriadiť plávajúcu nemocnicu sa zrodila roku 2013, keď sa pápež František pri svojej návšteve Ria de Janeiro pri Svetových dňoch mládeže stretol s františkánskym bratom Franciscom Belottim, zakladateľom nemocnice a s rozhodnosťou ho povzbudil, aby ako františkáni niečo podnikli aj priamo pre Amazóniu. Stavbu lode umožnila dohoda s brazílskym štátom Pará, ktorý na projekt uvoľnil fondy z pokút zaplatených firmami Shell a BASF za chemické znečistenie oblasti koncom minulého storočia. To sa podpísalo aj na 60 obetiach na ľudských životoch.

18 augusta 2019, 20:06