Hľadaj

Vatican News

Pápež mu požehnal lekárske ruky - rozhovor s Adamom Žilinekom

Detský lekár MUDr. Adam Žilinek sa vo voľnom čase, ktorého nemá veľa, venuje skautingu. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa podelil s nedávnym zážitkom, keď mu pápež František požehnal ruky. Zároveň priblížil aj medzinárodné podujatie „Euromoot“ Federácie skautov Európy, ktorého súčasťou bude začiatkom augusta stretnutie so Svätým Otcom.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Adam Žilinek sa spolu s ďalšími lekármi zo Slovenska zúčastnil na medzinárodnom odbornom podujatí „Áno životu“. V dňoch 23. až 25. mája 2019 sa na pozvanie Dikastéria pre laikov, rodinu a život a nadácie „Srdce v jednej kvapke“ stretli vo Vatikáne medicínski a bioetickí odborníci zo 70 krajín spolu so zástupcami biskupských konferencií, diecéz a rodín.

Rozhovor s Adamom Žilinekom (9 min.)

Bola to medzinárodná konferencia „Áno životu“, ktorá vyvrcholila audienciou 

so Svätým Otcom - pápežom Františkom. Táto konferencia bola venovaná predovšetkým ochrane života už od tých najskorších fáz, to znamená od počatia až po prirodzenú smrť, ale hlavne to bola konferencia pre pediatrov, gynekológov, tých lekárov, ktorí pracujú s ľudským organizmom od najvčasnejších štádií. Určite to malo obrovský význam pre nás všetkých: počuť slová lekárov z celého sveta - z USA, z Francúzska, z Nemecka, z Južnej Ameriky, z európskych krajín -, ktorí vyjadrili túžbu chrániť ľudský život od počatia, chrániť to, čo je podľa medicíny fakticky dané, a jednoducho v našej každodennej praxi vydávať svedectvo o týchto skutočnostiach.

Venuješ sa problematike, o ktorej Svätý Otec priznáva, že je v koncoch so svojimi odpoveďami.  Na otázku prečo trpia deti povedal, že odpoveď nenachádza, že to je už oblasť tajomstva...  Ako lekár, ako prežívaš to, že si v kontakte s drámou - s rodičmi, s deťmi?

Problém utrpenia a zla je veľmi aktuálny, ale aj veľmi ťažký. Pre mňa ako lekára je dôležité, aby som dokázal utrpeniu a bolesti - predovšetkým u detí, u tých pacientov, s ktorými pracujem - dokázal čeliť, bolesť a utrpenie mierniť. Nikto nechce zažívať bolesť a utrpenie, to je nám všetkým jasné. Ale vieme zároveň, že sa jej nedokážeme dokonale vyhnúť. Každý z nás sa stretáva s bolesťou a stretávajú sa s ňou aj deti od narodenia. Veľmi ťažko sa mi vysvetľuje, neviem asi prekonať vysvetlenie pápeža Františka, že sám nevie, prečo to tak je. Takže z tohto pohľadu určite nemám odpoveď ani ja. Ale ako lekár môžem povedať, že mojou úlohou je tlmiť bolesť, dávať nádej, prinášať nádej nielen detským pacientom, ale aj ich rodičom.

Čo pre teba osobne znamenalo stretnutie so Svätým Otcom?

Mal som s ním osobný zážitok, pretože som ho poprosil o modlitbu za všetkých lekárov a on nám požehnal. Požehnal aj moje ruky a to je zážitok asi na celý život. Je to aj záväzok, aby som svoje povolanie vykonával zodpovedne a aby som nič nezanedbal. Svätý Otec nás privítal nádherným úsmevom. Každého jedného z nás. Videl som to na vlastné oči, pretože som bol už jeden z posledných, ktorých prijímal, a napriek tomu až do posledného človeka, do posledného z nás ten úsmev na tvári mal a prijal nás s veľkou radosťou.

Do Ríma prichádzaš aj preto, že pracuješ so skautmi a je to medzinárodná organizácia, Federácia skautov Európy. Mohol by si predstaviť aj tento rozmer svojej aktivity, čomu žiješ?

Nemám toho voľného času príliš na rozdávanie, ale skauting je veľká vášeň, je to také životné poslanie, okrem toho, že som lekár. Je to poslanie venovať sa mladým ľuďom a pomáhať im na ich ceste tými ťažkými rokmi, kedy sa učia byť zodpovednými, učia sa kráčať samostatne na ich ceste životom. Skauting poskytuje práve tieto možnosti. Poskytuje metodológiu, ktorá je overená sto rokov a pomáha mladému človeku rásť. V našej organizácii špeciálne ešte pomáhame rásť aj vo vzťahu k Pánu Bohu, a pomáhame mladým ľuďom objavovať ich talenty, dávať im priestor, učíme ich byť aktívnymi občanmi a dobrými kresťanmi.

V blízkej dobe pripravujete veľkú akciu, ktorá ma anglický názov Euromoot. O čo ide a ako to súvisí aj so Svätým Otcom Františkom?

Euromoot je udalosť plánovaná teraz v lete 2019, medzinárodné stretnutie roverov a strážkyň Federácie skautov Európy. Aby som upresnil, roveri a strážkyne sú najstaršou kategóriou skautov, sú to mladí muži a mladé ženy vo veku 17 a viac rokov. Teda sú to mladí ľudia, ktorí už o živote niečo vedia, radi cestujú a radi zažívajú dobrodružstvo. A presne o tom to stretnutie je. A nielen o tom, ale chceme práve v dnešnej dobe poskytnúť mladým ľuďom a mladým Európanom pocit, že Európa, v ktorej žijeme, má budúcnosť – hodnotovú. Chceme im ukázať aké hodnoty Európa mala, a má aj dnes, a chceme takto vzájomne zdieľať radosť a jednotu ľudí zo všetkých krajín od Portugalska až po Rusko, ako bratia a sestry.

Kedy a kde bude Euromoot a ako si možno predstaviť jeho program? Bude to skautské táborenie?

Začíname koncom júla, bude nás tam päťtisíc. Budeme putovať asi sedem dní. Svoje putovanie zakončíme priamo v Ríme, a zakončíme ho audienciou u Svätého Otca, ktorý nás prijme. Toto putovanie bude aj formou táborenia, to znamená formou putovného tábora, kedy chalani aj baby pôjdeme denne 13 až 15 kilometrov, s tým, že tam bude medzitým program tvorený medzinárodným spoločenstvom animátorov, teda skautov, ktorí majú za úlohu tento program vytvárať. Vždy večer sa spojíme pri spoločnej večeri, budeme mať spoločnú svätú omšu a nakoniec aj spoločné stanovanie, táborenie na konkrétnom mieste. Toto sa bude diať tých sedem dní, s tým, že budú špeciálne tzv. „červené body“, kde bude program pre väčšie spoločenstvo ľudí, ktoré sa v tom bode stretne z rôznych smerov. Takto sa budeme približovať k Rímu a program bude vrcholiť poslednými dňami v Ríme.

Ako si sa dostal k organizovaniu tohtoročného Euromootu? Si tam ako lekár?

Ako lekár tam nie som, aj keď máme zdravotníkov - skautov, ktorí budú zabezpečovať zdravotnú starostlivosť priamo v teréne. Ja som sa k tomu dostal tak, že som tri roky pôsobil ako národný komisár pre roverov v rámci našej slovenskej organizácie. Neskôr som sa dokonca stal aj členom takého medzinárodného spoločenstva, ktoré bolo v úvode, už vo fáze prípravy tohto podujatia. Mal som možnosť niekoľko mesiacov v takomto medzinárodnom spoločenstve pôsobiť a párkrát aj prísť do Ríma v rámci prípravných stretnutí. Takže bol som v prípravnej fáze tohto podujatia a momentálne som vedúcim spoločenstva roverov v Bratislave - ideme tam ako spoločenstvo z Bratislavy.

Máte aj kontakty s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorý je takou dušou skautingu Federácie skautov Európy, v Ríme a v Taliansku je tým známy. Bude aj on na tomto podujatí?

Vladyka Cyril je naším veľmi známym a veľmi váženým členom. Je to pravda, je skautom Federácie skautov Európy. A nielen obyčajným skautom, ale pôsobil niekoľko rokov ako hlavný duchovný asistent našej organizácie. Momentálne má takisto svoju pastoračnú činnosť pri skautských oddieloch v Ríme. Okrem toho, že má samozrejme veľmi veľa svojich povinností, ktoré vyplývajú z jeho funkcie priamo v Ríme. Nemáme úplne zaručenú informáciu, že sa zúčastní, ale boli by sme určite veľmi radi, keby sa k nám pridal a mohli sme ho možno aspoň v tom Ríme stretnúť.

Záverečné dni začiatkom augusta v Ríme budú mať aj bod stretnutia so Svätým Otcom. Koľko asi ľudí to môže byť?

Máme prihlásených okolo štyri a pol až päťtisíc ľudí. Z celej Európy, a dokonca, myšlienky a naše hnutie Federácie skautov Európy zasiahlo už aj krajiny v Južnej Amerike - máme prisľúbenú účasť Brazílie a Argentíny -, aj v Strednej Amerike - Mexiko. Takisto tam budú už aj skauti z USA a Kanady. Čiže posolstvo Federácie skautov Európy sa šíri už do celého sveta a veľmi sa teším práve na to, že budeme na tohtoročnom Euromoote svedkami množstva skautov z celého sveta.    

(Rozhovor odvysielal Vatikánsky rozhlas 6. júla 2019)

10 júla 2019, 18:41