Hľadaj

Vatican News
Svetové dni mládeže v Paname budú 22. - 27. januára 2019 Svetové dni mládeže v Paname budú 22. - 27. januára 2019 

Slovenská verzia hymny SDM v Paname: „Podľa tvojich slov“

Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, ktoré vyvrcholilo v nedeľu 29. júla, predstavili slovenskú verziu hymny Svetových dní mládeže 2019 v Paname aj s videoklipom. Hymnu naspieval zbor z Univerzitného pastoračného centra Jozefa Freinademetza v Bratislave a ďalšie slovenské spevácke zbory.

Oficiálna hymna 34. svetových dní mládeže je inšpirovaná charakteristickými rytmami panamskej kultúry a jej tému vybral Svätý Otec František: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Skomponoval ju katechéta Abdiel Jiménez, autor viacerých liturgických spevov a člen rôznych zborov.

Podľa tvojich slov - Hymna SDM 2019 v Paname

V slovenskej verzii má skladba názov „Podľa tvojich slov“. Zo španielčiny text prebásnili Zuzana Eperješiová z tvorivej skupiny Poetica Musica a režisér programu P18 Pavol Danko. Na oficiálnej stránke svetovednimladeze.sk sú k dispozícii aj noty a inštrumentálne podklady.

Hymna SDM Panama 2019: Podľa tvojich slov (Zuzana Eperješiová & Pavol Danko)

Ako pútnici sme spolu opäť zídení / z rôznych kontinentov, z rôznych miest. / Misionármi stať sa sme povolaní / a máme jeho Slovo priniesť.

Chceme podľa vzoru našej matky Márie / povedať áno tvojim plánom. / A keď počuť z neba mocné jasanie / na zemi ťa chceme volať Pánom.

Ref.: Kráčať chcem podľa tvojich slov. / Hľa, tu stojím, služobnica Pána.

Hľa, slúžim – tvoja som. / Hľa, dcéra tvoja som. / Hľa, dieťa tvoje som.

Aj my ako Mária sme pripravení ísť – Cirkev putujúca k nebesám. / Napriek protivenstvám nádej víťazí / a radosť našej viery svieti tmám.

Nemajme strach, ó nie. / Nemajme strach / lásku niesť, kde je nechcená. / Boh volá všetkých nás odvážne kráčať, / s Máriou tú cestu požehná.

-jb-
30 júla 2018, 10:27