Căutare

Papa Francisc, Bisericii Ortodoxe a Ciprului: Cele lumești să nu compromită unitatea Bisericii

La întâlnirea cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Cipriote, desfășurată vineri, 3 decembrie 2021, la Nicosia, papa Francisc a îndemnat la o mai mare apropiere între Biserici. Asemenea Sfântului Barnaba, care a vândut un ogor și a depus câștigul său la picioarele apostolilor, Bisericile sunt chemate să renunțe la ceea ce poate fi prețios dar pământesc, pentru a servi ”plinătatea comuniunii, primatul carității și necesitatea unității”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
3 decembrie 2021 – Vatican News
. ”Să nu permitem ca tradițiile, la plural și cu t mic, să prevaleze asupra Tradiției, la singular și cu T mare. După exemplul Sfântului Barnaba, ea ne îndeamnă să lăsăm ceea ce, chiar dacă este bun, poate compromite plinătatea comuniunii, primatul carității și necesitatea unității”, a spus papa Francisc la întâlnirea cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ciprului, desfășurată vineri, 3 decembrie a.c., în catedrala ortodoxă din Nicosia.

Sfântul Părinte a început joi o călătorie apostolică în Cipru și Grecia (2-6 decembrie 2021). În prima zi a vizitei în Cipru, papa a avut o întâlnire cu reprezentanții Bisericii catolice din această insulă, desfășurată în catedrala catolică din Nicosia, iar în cursul serii a făcut o vizită de curtoazie la președintele țării, Nicos Anastasiades, și a avut o întâlnire cu autoritățile, reprezentanții societății civile și membrii Corpului Diplomatic.

Vizita de curtoazie la Chrysostomos al II-lea

Întâlnirea de vineri cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Cipriote a fost precedată de o vizită de curtoazie pe care papa Francisc a făcut-o arhiepiscopului Chrysostomos al II-lea. Desfășurată într-o atmosferă cordială, întâlnirea s-a încheiat cu tradiționalul schimb de daruri. ”Aș vrea să vă dăruiesc acest Codex Pauli”, a spus papa Francisc arhiepiscopului cipriot, ”în semn de comuniune din partea fiilor aceleiași Biserici-Mame”. Este vorba de un volum jubiliar, editat la bimilenarul nașterii Sfântului Apostol Paul. În cele trei părți – Acta, Epistolae și Apocrypha – volumul de 424 de pagini și miniaturi reproduce manuscrise de diferite datații, în special Biblia Carolingiană, pe care călugării benedictini ai  Abației ”Sfântul Paul din Afara Zidurilor”, din Roma, le păstrează de peste o mie de ani.

La finalul întrevederii, papa a scris un text în Cartea de Onoare a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Ciprului. ”Peregrin în Cipru, perlă de istorie și credință”, a scris papa Francisc, ”invoc de la Dumnezeu smerenie și curaj pentru a merge împreună către deplina unitate și pentru a dărui lumii, după exemplul Apostolilor, un mesaj fratern de consolare și o vie mărturie de speranță. Beatitudine, vă mulțumesc pentru că ați vorbit de o Biserică-mamă, în mijlocul poporului. Aceasta este calea care ne dă ungerea de păstori. Să mergem mai departe împreună pe această cale! Vă mulțumesc mult, de asemenea, pentru că ați vorbit de dialog. Trebuie să mergem înainte pe calea dialogului, un drum anevoios, răbdător și sigur, un drum de curaj. Parresìa kaì hypomoné [în greacă: îndrăzneală și răbdare]”.

Întâlnirea cu Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Cipriote

După vizita de curtoazie la arhiepiscopul ortodox Chrysostomos al II-lea, papa Francisc a mers la catedrala ortodoxă din Nicosia pentru întâlnirea cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Cipriote. ”Dragă frate”, a spus arhiepiscopului ortodox, ”vă mulțumesc pentru cuvintele Dumneavoastră, pentru deschiderea inimii și pentru efortul depus în promovarea dialogului dintre noi”. Amintind faptul că Sfântul Apostol Paul a trecut prin Cipru și a ajuns la Roma, papa a spus că acest fapt arată că ”avem o comună origine apostolică”, suntem descendenții ”aceleași înflăcărări apostolice” și că ”o cale unică ne leagă, Evanghelia”. ”Îmi place să ne vedem, astfel, mergând pe aceeași cale, în căutarea unei fraternități din ce în ce mai mari și a unității depline”, a mai spus Sfântul Părinte.

Vestirea Evangheliei și exemplul Sf. Barnaba

Făcând trimitere, în continuarea discursului, la Sfântul Barnaba, papa evidențiat câteva aspecte care orientează calea de urmat. Mai întâi, faptul că ucenicul Iosif, numit de apostoli Barnaba (cf. Fapte 4,36), cuprinde în însăși înțelesul numelui său două dimensiuni ”indispensabile pentru vestirea Evangheliei”, numele lui însemnând în același timp ”fiul consolării” și ”fiul îndemnului”. ”O adevărată consolare”, a remarcat papa, ”nu poate să rămână intimistă, dar trebuie să se traducă într-un îndemn, să orienteze libertatea spre bine. În același timp, orice îndemn în credință nu poate să se întemeieze decât pe prezența consolatoare a lui Dumnezeu și să fie însoțită de caritatea fraternă”.

Cele pământești să nu compromită comuniunea apostolică

Un al doilea aspect semnificativ ce decurge din viața Sfântului Barnaba este originea sa, cartea Faptele Apostolilor prezentându-l drept ”un levit originar din Cipru” (4,36). El avea un ogor și, vânzându-l, a depus suma primită la picioarele apostolilor (cf. v. 37).
Papa Francisc: ”Această faptă măreață sugerează că pentru a ne revitaliza în comuniune și în misiune este necesar să avem și noi curajul de a ne despuia de ceea ce, având o mare valoare, este pământesc, pentru a favoriza plinătatea unității. Nu mă refer, desigur, la ceea ce este sacru și ajută la a-L întâlni pe Domnul, ci la riscul de a absolutiza anumite uzanțe și obiceiuri, neesențiale pentru a trăi credința. Să nu ne lăsăm paralizați de teama de a ne deschide și de a îndeplini gesturi îndrăznețe, să nu urmăm acea «inconciliabilitate a diferențelor» care nu are referință în Evanghelie! Să nu permitem ca tradițiile, la plural și cu t mic, să tindă să prevaleze asupra Tradiției, la singular și cu T mare. Aceasta ne îndeamnă să-l imităm pe Barnaba, să lăsăm ceea ce, chiar bun fiind, poate să compromită plinătatea comuniunii, primatul carității și necesitatea unității”.

Desigur, a recunoscut pontiful, istoria a deschis noi drumuri între noi, dar ”Duhul Sfânt dorește ca noi, cu smerenie și respect, să ne reapropiem. El ne invită să nu ne resemnăm în fața dezbinărilor trecutului și să cultivăm împreună ogorul Împărăției, cu răbdare, asiduitate și concretețe. Pentru că dacă lăsăm deoparte teoriile abstracte și lucrăm împreună cot la cot, de exemplu în domeniul carității, educației, promovării demnității umane, îl vom redescoperi pe fratele nostru, iar comuniunea se va maturiza de la sine, spre preamărirea lui Dumnezeu. Fiecare își va păstra propriile modalități și propriul stil, dar cu trecerea timpului lucrarea comună va duce la creșterea armoniei și se va arăta bogată în roade. După cum aceste ținuturi mediteraneene au fost înfrumusețate de munca plină de respect și de răbdare a omului, tot la fel, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu statornicie umilă, să cultivăm comuniunea noastră apostolică”.

Să ne eliberăm de falsități și înșelăciune

În fine, al treilea aspect relevant din viața Sfântului Barnaba se referă la faptul că la întoarcerea sa pe insula Cipru, alături de Paul și Marcu, l-a aflat pe Elimas, ”un mag și un fals profet” (Fapte 13,6) care încerca să strâmbe căile drepte ale Domnului. ”Nu lipsesc nici astăzi”, a continuat papa, ”falsitățile și înșelăciunile pe care trecutul le scoate înaintea noastră și care împiedică drumul. Secole de dezbinare și de distanțe ne-au făcut să asimilăm, chiar involuntar, nu puține prejudecăți ostile față de ceilalți, preconcepții bazate deseori pe informații subțiri și distorsionate, divulgate de o literatură agresivă și polemică. Dar toate acestea deturnează calea lui Dumnezeu, care este îndreptată către armonie și unitate”.
Papa Francisc: ”Dragi frați, sfințenia lui Barnaba este grăitoare și pentru noi! De câte ori, în istoria dintre creștini ne-am preocupat să ne împotrivim celorlalți în loc să primim cu docilitate calea lui Dumnezeu, care tinde să recompună dezbinările în caritate! De câte ori am gigantizat și răspândit prejudecăți despre alții în loc să îndeplinim îndemnul pe care Domnul l-a repetat în special în Evanghelia scrisă de Marcu, cel care a fost cu Barnaba pe această insulă: a ne face mici, a ne sluji unii pe alții (cf. Marcu 9,35; 10,43-44)”.

Încredere în Biserica-Mamă

La finalul discursului său, papa a cerut mijlocirea Sfinților și Martirilor care au mărturisit credința pe această insulă și care, din slava cerească, îndeamnă la a face din Cipru, deja punte între Orient și Occident, ”o punte între Cer și pământ”. ”Să cerem de la Domnul înțelepciune și curaj pentru a urma căile sale nu căile noastre”, a mai spus papa, nu înainte de a adăuga spontan câteva cuvinte adresate arhiepiscopului Chrysostomos al Ii-lea:
Papa Francisc: ”Beatitudine, am rămas adânc mișcat astăzi, în dialogul nostru, când ați vorbit despre Biserica-Mamă. Biserica noastră este mamă, iar o mamă își adună întotdeauna copiii cu blândețe. Să avem încredere în această Maică Biserică ce ne adună pe noi toți și care, cu răbdare, blândețe și curaj, ne duce mai departe pe calea Domnului. Dar, pentru a simți maternitatea Bisericii, noi toți trebuie să mergem acolo unde Biserica este mamă. Noi toți, cu diferențele noastre, dar cu toții fii ai Bisericii-Mamă. Vă mulțumesc pentru reflecțiile pe care le-ați împărtășit astăzi cu mine”.

***
După întrevederea cu Chrysostomos al II-lea și Sinodul Bisericii Ortodoxe a Ciprului, papa Francisc a celebrat vineri Sfânta Liturghie cu Biserica Catolică din Cipru. În cursul după-amiezii, pontiful are o așteptată Rugăciune cu Migranții. Sâmbătă, Sfântul Părinte pleacă în Grecia, unde rămâne până luni, 6 decembrie a.c., comemorarea liturgică a Sf. Nicolae.

03 decembrie 2021, 09:52