തിരയുക

മ്യന്മാറിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ബാനെറുമായി വിശ്വാസികൾ, വത്തിക്കാനിൽ, വിശുദ്ധ പത്രോസിൻറെ ബസിലിക്കയുടെ അങ്കണത്തിൽ, ഒരു പഴയ ചിത്രം 25/04/21 മ്യന്മാറിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ബാനെറുമായി വിശ്വാസികൾ, വത്തിക്കാനിൽ, വിശുദ്ധ പത്രോസിൻറെ ബസിലിക്കയുടെ അങ്കണത്തിൽ, ഒരു പഴയ ചിത്രം 25/04/21 

മ്യന്മാറിനു വേണ്ടി വത്തിക്കാനിൽ പാപ്പായുടെ ദിവ്യപൂജാർപ്പണം!

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ പത്രോസിൻറെ ബസിലക്കയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ റോമിലുള്ള മ്യന്മാർ സ്വദേശികളായ വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കും.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

പ്രജാധിപത്യം ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയും സൈനികഭരണകൂടത്തിൻറെ നിഷ്ഠൂരമായ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന മ്യന്മാറിലെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാർപ്പാപ്പാ ഞായറാഴ്‌ച (16/05/21) വത്തിക്കാനിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കും.

റോമിലെ സമയം രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻറെ ബസിലിക്കയിലായിരിക്കും ദിവ്യപൂജാർപ്പണം.

റോമിൽ വസിക്കുന്ന മ്യാന്മാർ സ്വദേശികളായ വിശ്വാസികൾ കോവിദ് 19 രോഗപ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ സംബന്ധിക്കും.

ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരി 1-നാണ് സൈന്യം ഒരു അട്ടിമറിയിലൂടെ പ്രജാധിപത്യഭരണകൂടത്തെ തൂത്തെറിഞ്ഞ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. അതിനു ശേഷം സൈനിക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ആരംഭിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭണത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ സൈന്യം നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ 800-നടുത്താളുകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചു.

അന്നാട്ടിൽ സമാധാനം സംജാതമാകുന്നതിനു വേണ്ടി പാപ്പാ പലതവണ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

 

 

15 May 2021, 14:08