തിരയുക

Vatican News
യുനിസെഫ് ചിത്രം - അതിക്രമങ്ങൾക്ക്  ഇരകളാകുന്ന കുട്ടികൾ.... യുനിസെഫ് ചിത്രം - അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരകളാകുന്ന കുട്ടികൾ....  (© Notice: UNICEF photographs are copyrighted and may not be reproduced in any medium without written permission from authorized)

കുരിശിന്‍റെവഴിയിൽ നാം കണ്ടെുമുട്ടുന്ന വേദനിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ

വിശുദ്ധവാര ചിന്തയായി പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് മാർച്ച് 29, തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശം :

“കുരിശിന്‍റെവഴിയിൽ അനുദിനം യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അനേകം സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ നാം കണ്ടുമുട്ടും. നമുക്ക് അവരോട് ചേർന്നുനില്ക്കാം. സഹാനുഭൂതി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണരാൻ അനുവദിക്കാം. എളിയവരെ അവഗണിച്ചു കടന്നുപോകാതിരിക്കാം.” #വിശുദ്ധവാരം

ഇംഗ്ലിഷ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധഭാഷകളിൽ പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

Along the daily way of the cross, we meet the faces of so many brothers and sisters in difficulty: let us not pass by, let us allow our hearts to be moved with compassion, and let us draw near. #holyweek
 

30 March 2021, 13:55