തിരയുക

മാനവസാഹോദര്യം വളരുവാനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

പാപ്പായുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം - ജനുവരി 2021 - ഹ്രസ്വവീഡിയോ ഇംഗ്ലിഷ് അടിക്കുറിപ്പോടെ...

- ഫാദര്‍ വില്യം  നെല്ലിക്കല്‍ 


1. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന നാം ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളോടും പാരമ്പര്യങ്ങളോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും  സഹോദര്യത്തില്‍ നാം ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട്.

2. പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ നാം സഹോദരങ്ങളുമായി ഐക്യപ്പെടുകയാണ്.
സകലരുടെയും പിതാവായ ദൈവത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ ആനയിക്കുന്നത് സാഹോദര്യമാണ്.

3. സാഹോദര്യത്തിന്‍റെ തുറവുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം പങ്കുവച്ചും സഹായിച്ചും സ്നേഹിച്ചും അറിഞ്ഞും ജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കൂ.

4. ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് മനുഷ്യാന്തസ്സിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിന്‍റെയും സ്രോതസ്സ് ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സുവിശേഷമാണെങ്കിലും, ഇതര മതങ്ങളിലുള്ള ദൈവിക സാന്നിദ്ധ്യത്തെ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

5. വിശ്വാസികള്‍ ഉറവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോവുകയും മൗലികമായവയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയുമാണു വേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം ദൈവാരാധനയും സഹോദരസ്നേഹവുമാണ്.

6. കലഹിക്കാതെ, അന്വോന്യം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചും തുറവോടെ സഹകരിച്ചും ഇതര മതവിശ്വാസികളുമായി കൂട്ടായ്മയില്‍ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം.

 

06 January 2021, 13:52