തിരയുക

ആണവനിരീകരണം മാനവരാശിയുടെ നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടി ആണവനിരീകരണം മാനവരാശിയുടെ നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടി  (©Scanrail - stock.adobe.com)

ആണവനിരീകരണം ആവശ്യമായ കാൽവയ്‌പ്: കർദ്ദിനാൾ പരൊളിൻ

സുരക്ഷ എന്ന നമ്മുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനും അണുവായുധനിർമ്മാണത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്ന പണം മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും മാനവികവികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് വത്തിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കർദ്ദിനാൾ പിയെത്രോ പരൊളിൻ.

മോൺസിഞ്ഞോർ ജോജി വടകര, വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി

ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന "സ്നേഹത്തിന്റെ നാഗരികതയ്ക്കുള്ള സമിതി" എന്ന സംഘടന നവംബർ 17-ന് ഇറ്റലിയിലെ അസ്സീസിയിൽ "ആണവായുധങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം സ്വാഗതാർഹം" എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കിയ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് അയച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ, ലോകത്ത് ആണവായുധങ്ങളുടെ നിരീകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കർദ്ദിനാൾ പരോളിൻ സംസാരിച്ചു.

ആണവായുധങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അവയെ സമാധാന സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്തുത സമ്മേളനം, മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിലും നിയമത്തിന്റെ പ്രാഥമികതയിലും അടിസ്ഥാനമിട്ട, സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും ഒരു സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു പരിശ്രമം സാധ്യമാകുന്നത്, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പരസ്പരസംവാദങ്ങളും സത്യസന്ധവും അനുയോജ്യവും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണമായ സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതുവഴിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ പരസ്പരസംവാദങ്ങളും സഹകരണവും വഴി ബലപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരസ്പരവിശ്വാസം ആവശ്യമാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധസിംഹാസനം കരുതുന്നതെന്ന് കർദ്ദിനാൾ പരോളിൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ നാം നേരിടുന്ന മഹാമാരിതന്നെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശയം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ എന്നത് പരസ്പരമുള്ള വിനാശത്തിലൂടെയോ ഭയപ്പെടുത്തലിലൂടെയോ അല്ല നേടിയെടുക്കുന്നത്. മറിച്ച്, നീതിയിലും സമഗ്രമായ മനുഷ്യവികസനത്തിലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലും സൃഷ്ടിയുടെ പരിപാലനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ ഘടനകളുടെ ഉന്നമനത്തിലും പരസ്പരസംവാദത്തിലും ഐക്യദാർഢ്യത്തിലുമാണ് സുരക്ഷാ എന്ന ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ചുരുക്കത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ പൊതുനന്മ അന്വേഷിക്കുകയും, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. 

2022 ജനുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആണവ നിർവ്യാപന കരാറിന്റെ പത്താം സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, അത് അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ആണവശക്തികൾക്ക്, വളരെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു സമയമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആണവായുധനിരീകരണം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മികവും മാനുഷികവുമായ ഒരു അനിവാര്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കർദ്ദിനാൾ, ഭയപ്പെടുത്തലിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമാധാനത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്രസുരക്ഷയുടെയും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ആണവായുധങ്ങളുടെ നിർവ്യാപനമെന്ന ആശയം നമ്മെ എത്തിക്കണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആണവായുധങ്ങളുടെയും മാറ്റ് ആയുധങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്ന തുക ആളുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും, ദരിദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, ആരോഗ്യമേഖലയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും, ലോകത്ത് പട്ടിണി ശാശ്വതമായി ഇല്ലാതാക്കാനും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും ചിലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ലോകസമാധാനദിനത്തിലെ സന്ദേശം എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് കർദ്ദിനാൾ തന്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

18 November 2021, 16:53