തിരയുക

കത്തോലിക്കാ വിദ്യഭ്യാസത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ സംഘത്തിൻറെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ ജുസേപ്പെ വെർസാൽദി (Card.Giuseppe Versaldi), യുഎഇ-യുടെ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ഹുസ്സയിൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഹമ്മദിയുമായി (Hussain bin Ibrahim Al Hammadi) അബുദാബിയിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച വേളയിൽ -05/07/2021 കത്തോലിക്കാ വിദ്യഭ്യാസത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ സംഘത്തിൻറെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ ജുസേപ്പെ വെർസാൽദി (Card.Giuseppe Versaldi), യുഎഇ-യുടെ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ഹുസ്സയിൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഹമ്മദിയുമായി (Hussain bin Ibrahim Al Hammadi) അബുദാബിയിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച വേളയിൽ -05/07/2021 

വത്തിക്കാനും യുഎഇയും വിദ്യഭ്യാസ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചു!

വിദ്യഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉപരിവർദ്ധമാനമായ സാഹോദര്യസഹകരണോന്മുഖമാണ് ഈ ധാരണാപത്രം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

യഥാർത്ഥ സാഹോദര്യം വാഴുന്നതും സമാധാനപരവും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വാവബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ലോകത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തി പുത്തൻ തലമുറകളിലുണർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന്  കത്തോലിക്കാ വിദ്യഭ്യാസത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ സംഘത്തിൻറെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ ജുസേപ്പെ വെർസാൽദി (Card.Giuseppe Versaldi).

ജൂലൈ 5-ന്, തിങ്കളാഴ്ച (05/07/21) അബുദാബിയിൽ വച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റസിൻറെ, യുഎഇ-യുടെ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ഹുസ്സയിൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഹമ്മദിയുമായി (Hussain bin Ibrahim Al Hammadi) ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചത്.

വിദ്യഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉപരിവർദ്ധമാനമായ സാഹോദര്യസഹകരണം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ധാരണാപത്രം.

2019 ഫെബ്രുവരി 4-ന് യുഎഇ സന്ദർശന വേളയിൽ ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായും അൽ അഷറിലെ വലിയ ഇമാം അഹമ്മദ് അൽ തയ്യിബും ഒപ്പു വച്ച “വിശ്വശാന്തിക്കും പൊതുസഹജീവനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മാനവ സാഹോദര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൻറെ” ചുവടു പിടിച്ചാണ് ഈ ധാരണാ പത്രം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് വിദ്യഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കു നേരെ ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഒത്തൊരുമിച്ചു നേരിടുന്നതിന് ഊർജ്ജങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കത്തോലിക്കാവിദ്യഭ്യാസത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ സംഘം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ലോകത്തിൽ 2 ലക്ഷത്തി 16000 കത്തോലിക്കാ വിദ്യാലയങ്ങളും 1760 കത്തോലിക്കാ സർവ്വകലാശാലകളും കത്തോലിക്കാവിദ്യഭ്യാസത്തിനായുള്ള വത്തിക്കാൻ സംഘവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

10 July 2021, 07:50