തിരയുക

പേപ്പൽ പതാക! പേപ്പൽ പതാക! 

ഭാരതത്തിന് പുതിയ അപ്പസ്തോലിക് നുൺഷ്യൊ!

ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ലെയൊപോൾദൊ ജിരേല്ലി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പേപ്പൽ സ്ഥാനപതി.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ അപ്പസ്തോലിക് നുൺഷ്യൊ ആയി ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ലെയൊപോൾദൊ ജിരേല്ലിയെ (ARCHBISHOP LEOPOLDO GIRELLI) ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ശനിയാഴ്ച (13/03/2021) നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു.

ഇറ്റലി സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിലെയും സൈപ്രസിലെയും അപ്പസ്തോലിക് നുൺഷ്യൊ ആയും ജെറുസലേമിലെയും പലസ്തീനിലെയും അപ്പസ്തോലിക് ഡെലേഗേറ്റ് ആയും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരവെയാണ് പുതിയ നിയമനം.

ഉത്തര ഇറ്റലിയിലെ പ്രെദൊരെ (Predore) എന്ന സ്ഥലത്ത് 1953 മാർച്ച് 13-നായിരുന്നു ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ലെയൊപോൾദൊ ജിരേല്ലിയുടെ ജനനം.

1978 ജൂൺ 17-ന് പരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം 2006 ജൂൺ 17-ന് ആർച്ചുബിഷപ്പായി അഭിഷിക്തനായി.

ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പസ്തോലിക് നുൺഷ്യൊ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആർച്ചുബിഷപ്പ് ജാമ്പാത്തിസ്ത ദിക്വാത്രൊ (Archbishop Giambattista Diquattro) ആണ്. 

 

13 March 2021, 13:39