തിരയുക

2018.10.04  To publish the musical form of the Prayer of St. Francis 2018.10.04 To publish the musical form of the Prayer of St. Francis 

ദൈവികസൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രൗഢമായ പ്രകൃതി

പരിസ്ഥിതിയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ തിരുനാളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 4-Ɔο തിയതി പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് “ട്വിറ്ററി”ല്‍ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“ദൈവം നമ്മോടു സംസാരിക്കുകയും അവിടുത്തെ അപരിമേയമായ സൗന്ദര്യവും നന്മയും ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായി പ്രകൃതിയെ ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തോടു വിശ്വസ്തനായി ജീവിച്ച അസ്സീസിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.” #സൃഷ്ടിയുടെകാലം

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലകളില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്തു.

#SaintFrancisofAssisi, faithful to Scripture, invites us to see nature as a magnificent book in which God speaks to us and grants us a glimpse of his infinite beauty and goodness. #SeasonOfCreation
 

translation : fr william nellikal 

04 October 2020, 10:28