തിരയുക

വത്തിക്കാനിലെ അപ്പോസ്‌തോലിക ലൈബ്രറിയില്‍ പാപ്പാ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു... വത്തിക്കാനിലെ അപ്പോസ്‌തോലിക ലൈബ്രറിയില്‍ പാപ്പാ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു... 

വത്തിക്കാൻ അപ്പോസ്‌തോലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഓഫീസ് മേധാവിയായും, സാമ്പത്തിക വിവര നിർവാഹക സമിതി അംഗമായും പാപ്പാ വനിതകളെ നിയമിച്ചു

ഡോ. റഫയെല്ലാ വിൻചെന്തിയും പ്രൊഫ. അന്തോനെല്ലാ ഷാരോണെ അലിബ്രാന്തിയുമാണ് പാപ്പാ നിയമിച്ച വനിതകൾ.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍  ന്യൂസ്

പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ വാര്‍ത്താ കാര്യാലയം വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് പാപ്പായുടെ ഈ നിയമനത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വത്തിക്കാൻ അപ്പോസ്‌തോലിക് ലൈബ്രറി ഓഫീസ് മേധാവിയായി നിയമിതയായ ഡോ. റഫയെല്ലാ വിൻചെന്തി ഇതിനു മുൻപ് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്തിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക വിവര നിർവാഹക സമിതിയുടെ ( Vatican’s Financial Information Authority (AIF) അംഗമായാണ്  പാപ്പാ നിയമിച്ച പ്രൊഫ. അന്തോനെല്ലാ ഷാരോണെ അലിബ്രാന്തി ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലുള്ള സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കത്തോലിക്കാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. കൂടാതെ മിലാൻ അഭിഭാഷക സമിതി അംഗം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര, നിയമ അദ്ധ്യാപകരുടേയും സംഘടനയുടെ അദ്ധ്യക്ഷ,  കത്തോലിക്കാ നിയമവിദഗ്‌ദ്ധർക്കായുള്ള  യൂണിയൻ   അംഗം എന്ന നിലകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

15 June 2020, 14:10