തിരയുക

Vatican News
Sacred Heart of Jesus figure in the Akamasoa Quarry site of Madagascar Sacred Heart of Jesus figure in the Akamasoa Quarry site of Madagascar  (ANSA)

ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്‍റെ പ്രത്യാശ #GeneralAudience

സെപ്തംബര്‍ 11-Ɔο തിയതി ബുധനാഴ്ച – പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ ട്വിറ്റര്‍

വത്തിക്കാനില്‍ നടന്ന പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച പ്രഭാഷണത്തിനുശേഷം പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത സാമൂഹ്യശ്രൃംഖല സന്ദേശം :

“ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിന്‍റെ പ്രത്യാശ : സാഹോദര്യത്തിനും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും, നീതിക്കും, ജനതകളുടെ സമാധാനത്തിനും അവിടുത്തെ സുവിശേഷമാണ് ഏറ്റവും വീര്യമുള്ള പുളിമാവ്.” #പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച

Christ is the hope of the world: His Gospel is the most powerful leaven of brotherhood, freedom, justice and peace for all peoples. #GeneralAudience

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം കണ്ണിചേര്‍ത്തു.
 

translation : fr william nellikkal

11 September 2019, 19:16