തിരയുക

Vatican News
 മത്തെയോ ബ്രൂണി  പാപ്പായ്ക്കൊപ്പം മത്തെയോ ബ്രൂണി പാപ്പായ്ക്കൊപ്പം  (Vatican Media)

വാർത്താവിനിമയ വകുപ്പിന്‍റെ മേധാവിയായി മത്തെയോ ബ്രൂണിചുമതലയേറ്റു

പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്‍റെ വാർത്താവിനിമയ വിഭാഗത്തിൽ 10 വർഷം പാപ്പായോടും പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തോടുമൊപ്പം സേവനതല്‍പരതയോടെ ജോലിചെയ്തശേഷം ജൂലൈ 22ആം തിയതി താൻ അതിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്ത് അനുഭവങ്ങളോടും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ്

സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തുമായ അലെസാന്ദ്രോ ഗിസോട്ടി വിശാലഹൃദയത്തോടും വിജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഈ വിഭാഗത്തെ നയിച്ചതിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വാര്‍ത്താ വിനിമയത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മവും നിർണ്ണായകവുമായ നിയോഗവും തന്‍റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ വിലയും തൊഴിൽപരമായ മികവും പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിന് കീഴിൽ ജോലിചെയ്ത ഈ നീണ്ട വർഷങ്ങളിൽ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, തീർച്ചയായും അവരുടെ സഹകരണം ലഭിക്കുമെന്നുറപ്പുണ്ടെന്നും പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെന്നും  വ്യക്തമാക്കി. പരിശുദ്ധ പിതാവ് തന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനു നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും  അതോടൊപ്പം വാർത്താവിനിമയ വിഭാഗം നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക്  ഡിക്കാസ്ട്രിയുടെ പ്രീഫെക്റ്റായ പാവോളോ റുഫീനിക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

23 July 2019, 15:32