തിരയുക

ദരിദ്രർക്കായുള്ള 5മത് ആഗോള ദിനത്തിൽ വി.പത്രോസിന്റെ  ബസിലിക്കയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ ദിവ്യബലിയർപ്പിച്ചവസരത്തിൽ പകർത്തപ്പെട്ട ചിത്രം. ദരിദ്രർക്കായുള്ള 5മത് ആഗോള ദിനത്തിൽ വി.പത്രോസിന്റെ ബസിലിക്കയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ ദിവ്യബലിയർപ്പിച്ചവസരത്തിൽ പകർത്തപ്പെട്ട ചിത്രം.  (Vatican Media)

പാപ്പാ : ആർദ്രത ദരിദ്രരുടെ ദുരിതങ്ങളെ നിർമ്മൂലമാക്കും

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ്

“ആർദ്രത എന്ന ഈ വാക്കാണ് ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശ പൂവണിയിക്കുകയും ദരിദ്രരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ആശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന പ്രലോഭനത്തെ നാം മറികടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്; നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിന്റെ വേദന പങ്കിടാൻ നാം ആർദ്രരായി വളരേണ്ടതുണ്ട്.”

ലോക ദരിദ്രദിനത്തിൽ ലാറ്റിൻ,ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമൻ, സ്പാനിഷ്,പോർച്ചുഗീസ്, പോളിഷ്, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ പാപ്പാ തന്റെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചു.

 

 

 

 

15 November 2021, 14:43