തിരയുക

ജീവനേകാൻ കുരിശിൽ ജീവനേകിയ ജീവൻറെ നാഥൻ! ജീവനേകാൻ കുരിശിൽ ജീവനേകിയ ജീവൻറെ നാഥൻ! 

ജീവൻ നേടണമെങ്കിൽ ജീവൻ ദാനം ചെയ്യണം, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം!

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ജീവൻറെ നാഥൻ നമ്മോടു ജീവൻറെ രഹസ്യമോതുന്നുവെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ.

വെള്ളിയാഴ്ച (23/04/21), കണ്ണിചേർത്ത ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ഇതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

“നാം ജീവൻ നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണമെന്ന്  ജീവൻറെ നാഥൻ അഭിലഷിക്കുകയും അവിടന്നു നമുക്ക് ജീവൻറെ രഹസ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു: ജീവൻ ദാനം ചെയ്യുക വഴിമാത്രമെ അത് നേടാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയുള്ളു” എന്നാണ് പാപ്പാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിവിധഭാഷകളിലായി 4 കോടിയിലേറെവരുന്ന ട്വിറ്റര്‍അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കണ്ണിചേര്‍ക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണയായി, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍,  ഇംഗ്ളീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ലഭ്യമാണ്.

IT: Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della vita: la si possiede solo donandola.

EN: The Lord of life wants us to be full of life, and he tells us the secret of life: we come to possess it only by giving it away.

 

23 April 2021, 13:38