തിരയുക

ഉണ്ണിയേശു ഉണ്ണിയേശു 

ഉദാരമതികളും സഹായസന്നദ്ധതയുള്ളവരുമാകുക!

പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം!

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ഉദാരമതികളും സഹായസന്നദ്ധതയുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ ഉണ്ണിയേശു നമ്മെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച (08/01/21)   കണ്ണിചേർത്ത ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉള്ളത്.

"പ്രത്യേകിച്ച്, ദുർബ്ബലരും രോഗികളും തൊഴിൽരഹിതരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുമായവരോട് ഉദാരമതികളും ഐക്യദാർഢ്യം ഉള്ളവരും അവരെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ              ബത്ലഹേമിലെ ഉണ്ണിയേശു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ” എന്നാണ് പാപ്പാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിവിധഭാഷകളിലായി 4 കോടിയിലേറെവരുന്ന ട്വിറ്റര്‍അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കണ്ണിചേര്‍ക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണയായി, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍ ഇറ്റാലിയന്‍,  ഇംഗ്ളീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ലഭ്യമാണ്.

IT: Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere disponibili, generosi e solidali, specialmente verso le persone più fragili, i malati e quanti in questo tempo si sono trovati senza lavoro o sono in gravi difficoltà.

EN: May the Child of Bethlehem help us, then, to be generous, supportive and helpful, especially towards those who are vulnerable, the sick, those unemployed or experiencing hardship.

08 January 2021, 13:55