തിരയുക

ദൈവത്തിങ്കലേക്കുയരുന്ന കരങ്ങൾ! ദൈവത്തിങ്കലേക്കുയരുന്ന കരങ്ങൾ! 

യേശുവിനോടൊന്നു ചേർന്നാൽ നമുക്ക് നേരിടാനാകാത്തതൊന്നും ഇല്ല!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം- ദൈവത്തിൻറെ വഴികൾ.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്  ദൈവത്തിൻറെ വഴിയാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ശനിയാഴ്ച (16/01/21) കണ്ണിചേർത്ത ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉള്ളത്.

“ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെന്നും യാത്രയിലാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻറെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ, യേശുവിനോടു ഒന്നു ചേർന്ന് നേരിടാൻ കഴിയാത്ത  അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും കയറ്റവും അന്ധകാരവുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും” എന്നാണ് പാപ്പാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിവിധഭാഷകളിലായി 4 കോടിയിലേറെവരുന്ന ട്വിറ്റര്‍അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കണ്ണിചേര്‍ക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണയായി, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍ഇറ്റാലിയന്‍,  ഇംഗ്ളീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ലഭ്യമാണ്.

IT: Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non c’è notte che non si possano affrontare con Gesù.

EN: We are always on a journey in life. Let us choose the path of God! We will discover that there are no unexpected events, no uphill path, and no night that cannot be faced with Jesus.

16 January 2021, 13:30