തിരയുക

വത്തിക്കാനിലെ തിരുപ്പിറവി മുഹൂര്‍ത്തം...   ക്രിസ്തുമസ് 2020. വത്തിക്കാനിലെ തിരുപ്പിറവി മുഹൂര്‍ത്തം... ക്രിസ്തുമസ് 2020. 

താഴ്മയില്‍ നമ്മോ‌ടൊത്തു വസിച്ച സ്നേഹധനനായ ദൈവം

ജനുവരി 5-Ɔο തിയതി ചൊവ്വാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ട്വിറ്ററില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്ത ഒറ്റവരിചിന്ത :

“ഉണ്ണിയേശുവില്‍ ദൈവം തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹധനനും നന്മസമ്പൂര്‍ണ്ണനുമായി നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവത്തെ നമുക്കു സത്യമായും പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തോടെയും  സ്നേഹിക്കാം.”

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ചു.

In the Child Jesus, God shows Himself to be lovable, full of goodness and gentleness. We can truly love a God like that with all our hearts.

translation : fr william nellikal 
 

05 January 2021, 12:46