തിരയുക

ഫയല്‍ ചിത്രം - പാപ്പാ റോമിലെ സഭൈക്യ പ്രാര്‍ത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയില്‍... ഫയല്‍ ചിത്രം - പാപ്പാ റോമിലെ സഭൈക്യ പ്രാര്‍ത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയില്‍... 

ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സമ്പന്നതയില്‍ തെളിഞ്ഞ വിശുദ്ധിയുടെ തൂവെളിച്ചം

നവംബര്‍ 1-Ɔο തിയതി ഞായറാഴ്ച സകല വിശുദ്ധരുടെയും മഹോത്സവത്തില്‍ സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ച ചിന്ത :

“യേശു ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സമ്പന്നതയില്‍നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു തന്‍റെ ജനത്തിനു പകര്‍ന്നുതരുന്ന സന്ദേശമാണ് ഓരോ വിശുദ്ധനും.”  #സകലവിശുദ്ധര്‍ #ആഹ്ലാദിച്ചുല്ലസിക്കുവിന്‍

ഇംഗ്ലിഷ്, അറബി ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

Every saint is a message which the Holy Spirit takes from the riches of Jesus Christ and gives to his people. #GaudeteEtExsultate #AllSaintsDay.

كل قديس هو رسالة يستمدّها الروح القدس من غنى يسوع المسيح ويعطيها لشعبه.

fr william nellikal 
 

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

01 November 2020, 14:20