തിരയുക

VATICAN-RELIGION-POPE-AUDIENCE VATICAN-RELIGION-POPE-AUDIENCE 

സ്നേഹം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നതാണ് ആര്‍ദ്രത...

ഒക്ടോബര്‍ 13-Ɔο തിയതി ചൊവ്വാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം.

എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങള്‍, Fratelli Tutti എന്ന പേരില്‍ പ്രബോധിപ്പിച്ച സാഹോദര്യത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക ചാക്രിക ലേഖനത്തില്‍നിന്നും അടര്‍ത്തിയെടുത്ത ഒറ്റവരി ചിന്ത :

“സഹോദരങ്ങള്‍ക്കു സമീപസ്ഥവും യഥാര്‍ത്ഥ്യവുമാകുന്ന സ്നേഹമാണ് ആര്‍ദ്രത. അത് ഹൃദയത്തില്‍ തുടക്കമിട്ട്, കണ്ണുകളിലേയ്ക്കും കാതുകളിലേയ്ക്കും കരങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ചലനമാണ്. ധീരരും ശക്തരുമായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ നടന്നിട്ടുള്ള ജീവിതവഴിയുമാണ് ആര്‍ദ്രത.” #എല്ലാവരുംസഹോദരങ്ങള്‍

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

Tenderness is love that becomes close and concrete. It is a movement that starts from the heart and reaches the eyes, ears, hands. Tenderness is the path that the bravest and strongest men and women have traveled. #FratelliTutti
 

translation : fr william nellikal 

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

13 October 2020, 13:51