തിരയുക

US-ATTACKS-9/11-ANNIVERSARY US-ATTACKS-9/11-ANNIVERSARY 

പൊതുഭവനമായ ഭൂമിയില്‍ ആവശ്യമായൊരു സാധര്‍മ്മ്യവീക്ഷണം

പൊതുഭവനമായ ഭൂമിയില്‍ നാം ജീവിക്കുന്നതിനാല്‍ സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു സാധര്‍മ്മ്യവീക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

സെപ്തംബര്‍ 11-Ɔο തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച സാമൂഹ്യ ശ്രൃംഖലയില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്ത സന്ദേശം :

“സ്രഷ്ടാവും പിതാവുമായ ദൈവം നമ്മെ സകല ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന അവബോധത്തില്‍, വിശ്വാസികളായ നാം ഈ ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കേണ്ടത് പുറമെനിന്നല്ല, അകമെനിന്നാണ്.” #സൃഷ്ടിയുടെകാലം

സെപ്തംബര്‍ 1-മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 4-വരെ ക്രൈസ്തവലോകം ആചരിക്കുന്ന “സൃഷ്ടിയുടെ കാലം” അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചത്.

As believers, we do not look at the world from without but from within, conscious of the bonds with which the Father has linked us to all beings. #SeasonOfCreation

translation : fr william nellikal 


 

11 September 2020, 16:14