തിരയുക

Pope Francis' General Audience Pope Francis' General Audience 

സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവം അനശ്വരനും

ആഗസ്റ്റ് 21-Ɔο തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് പങ്കുവച്ച ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം :

“കടുന്നപോകുന്ന നിരവധി സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നമ്മെ ദൈവം ഓര്‍പ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്നും നില്ക്കുമെന്നാണ്. കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു.” @pontifex

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലകളില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്തു.

Amid so many passing things, the Lord wants to remind us of what will remain forever: love, because “God is love”. @pontifex
 

translation : fr william nellikal 

22 August 2020, 07:39