തിരയുക

2020.07.22 Udienza Generale 2020.07.22 Udienza Generale 

ദൈവത്തിന്‍റെ വെല്ലുവിളിയോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് പ്രവാചകദൗത്യം

ജൂലൈ 22-Ɔο തിയതി ബുധനാഴ്ച സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്ത സന്ദേശം :

“ദൈവത്തിന്‍റെ വെല്ലുവിളികളോടു പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകദൗത്യം നമ്മില്‍ ജനിക്കുന്നത്, മറിച്ച് എല്ലാം രഹസ്യമായി നിയന്ത്രണത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴല്ല!” @pontifex

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

Prophecy is born whenever we allow ourselves to be challenged by God, not when we are concerned to keep everything quiet and under control. @pontifex
 

translation :  fr william nellikkal

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

22 July 2020, 12:49