തിരയുക

ദൈവ കാരുണ്യാത്തിരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പാപ്പാ വചന സന്ദേശം  വചന സന്ദേശം നൽകുന്നു. ദൈവ കാരുണ്യാത്തിരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പാപ്പാ വചന സന്ദേശം വചന സന്ദേശം നൽകുന്നു. 

യേശുവിന്റെ സ്നേഹം തോമസിന്റെ ഹൃദയത്തെ പുനഃജീവിപ്പിക്കുന്നു

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ്

“ഇന്ന് യേശുവിന്റെ ലളിതവും നിരായുധവുമായ സ്നേഹം തോമസിന്റെ ഹൃദയത്തെ പുനഃജീവിപ്പിക്കുന്നു(യോഹ 20,19-31). അപ്പോസ്തലനായ തോമസിനെപ്പോലെ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയായ കരുണയെ സ്വീകരിക്കാം. ഏറ്റവും ദുർബ്ബലരായവരോടു നമുക്ക് കരുണ കാണിക്കാം. ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകം പണിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതാം തിയതി ദൈവ കാരുണ്യാത്തിരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ സുവിശേഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇറ്റാലിയൻ,സ്പാനിഷ്, ഇംഗ്ലിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, പോർച്ചുഗീസ്, ജർമ്മൻ, പോളിഷ്, ലാറ്റിൻ, അറബി എന്നീ 9 ഭാഷകളിൽ #DivineMercySunday എന്ന ഹാൻഡിലിൽ പാപ്പാ തന്‍റെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

 

20 April 2020, 10:59