തിരയുക

Vatican News
തപസ്സുകാലത്തെ  അനുസ്മരിക്കുന്ന ചിത്രം. തപസ്സുകാലത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചിത്രം. 

റോമാ രൂപതയിലെ വൈദീകരുടെ അനുതാപ ശുശ്രൂഷയിൽ പാപ്പാ പങ്കെടുക്കും

നോയമ്പുകാലത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ശുശ്രൂഷാ നടത്തപ്പെടുന്നു.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ്

സാൻ ജൊവാന്നി ലാറ്ററൻ ബസിലിക്കയിൽ ഫെബ്രുവരി 27 ആം തിയതി  വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന റോമാരൂപതയിലെ വൈദീകർക്കായുള്ള അനുതാപശുശ്രൂഷയിൽ പാപ്പാ പങ്കെടുക്കും. നോയമ്പുകാലത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുള്ള ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ വികാരിയായ കർദിനാൾ ആഞ്ചലോ ദെ ദൊനത്തിസ് നയിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിനു ശേഷം വൈദീകർക്ക് അനുരഞ്ജന കൂദാശയ്ക്കുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായും അനുരഞ്ജന കൂദാശയിൽ കാർമ്മീകനാകും.  കുമ്പസാരത്തിന് ശേഷം പാപ്പയുടെ വചനപ്രഘോഷണവുമുണ്ടായിരിക്കും. ലാറ്ററൻ ബസിലിക്കയിലെ അനുതാപ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

25 February 2020, 15:30