തിരയുക

Vatican News
Pope Francis in the  synod of Vatican - dwelling on the rain forests of Amazon Pope Francis in the synod of Vatican - dwelling on the rain forests of Amazon  (AFP or licensors)

ദൈവിക ഇടപെടലുകളില്‍ വിസ്മയംകൊള്ളാം! #GeneralAudience

ഒക്ടോബര്‍ 16-Ɔο തിയതി ബുധനാഴ്ച പങ്കുവച്ച സാമൂഹ്യശ്രൃംഖല സന്ദേശം

പതിവുള്ള പ്രതിവാര പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത “ട്വിറ്റര്‍” സന്ദേശമാണിത് :

“ദൈവത്തിന്‍റെ ക്രിയാത്മകതയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ, അവിടുന്നുമായി ഐക്യപ്പെടാന്‍ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അനുവദിക്കാം. അവിടുത്തെ ആശ്ചര്യവഹങ്ങളായ ഇടപെടലുകളില്‍ വിസ്മയംകൊള്ളാനുള്ള കൃപയ്ക്കായും നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം.”
#പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച

Today we ask for the grace to allow ourselves to be amazed by God's surprises, to not hinder His creativity, but to encourage hearts to encounter the Lord. #GeneralAudience

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.
 

16 October 2019, 15:56