തിരയുക

Vatican News
2018.10.17 Congregazione Generale 2018.10.17 Congregazione Generale  (Vatican Media)

ശക്തിയേകുന്ന ദൈവവചനം @pontifex

ഒക്ടോബര്‍ 17-Ɔο തിയതി ബുധനാഴ്ച

പാപ്പാ ഫ്രാന‍്സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത ‘ട്വിറ്റര്‍’ സന്ദേശം:  

“ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചു ജീവിച്ചാല്‍ നമ്മിലെ നന്മ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യവും സ്ഥിരതയും  ലഭിക്കും.”

ഇറ്റാലിയന്‍, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലിഷ്, ലാറ്റിന്‍, പോളിഷ്, ജര്‍മ്മന്‍, എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം 8 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം കണ്ണിചേര്‍ത്തു.

Nell’ascolto della Parola di Dio attingiamo il coraggio e la perseveranza per offrire il meglio di noi stessi agli altri.

Na escuta da Palavra de Deus, obtemos a coragem e a perseverança para oferecer o melhor de nós mesmos aos outros.

De la escucha de la Palabra de Dios sacamos el valor y la perseverancia necesarios para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás.

Dans l’écoute de la Parole de Dieu nous trouvons le courage et la persévérance pour offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres.

When we listen to the Word of God, we obtain the courage and perseverance to offer the best of ourselves to others.

Ex Dei Verbo audito vim perseverantiamque haurimus ut meliorem nostri partem aliis offeramus.

W słuchaniu Bożego Słowa otrzymujemy odwagę i stałość, aby dawać innym to, co w nas najlepsze.

Aus dem Hören des Wortes Gottes schöpfen wir den Mut und die Ausdauer, den anderen das Beste von uns anzubieten.

17 October 2018, 16:35