തിരയുക

ബെനേത്ത് ദ സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത് (Benet da Santa Coloma de Gramenet), സ്പെയിനിലെ മൻറേസയിൽ 2021 നവമ്പർ 6-ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നു രക്തസാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ ബെനേത്ത് ദ സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത് (Benet da Santa Coloma de Gramenet), സ്പെയിനിലെ മൻറേസയിൽ 2021 നവമ്പർ 6-ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നു രക്തസാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ  

സ്പെയിൻ, മൂന്നു നിണസാക്ഷികൾകൂടി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപദത്തിലേക്ക് !

സ്പെയിനിൽ, മതപീഢന വേളയിൽ, 1936-ൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബെനേത്ത് ദ സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത് (Benet da Santa Coloma de Gramenet), യൊസേഫ് ഒറിയോൾ ദ ബർസെല്ലോണ (Josep Oriol da Barcellona.), ദൊമേനെക് ദ സാന്ത പെരേ ദെ റുയിദെബിത്തിയെസ് (Domènec da Sant Pere de Ruidebitllets) എന്നീ കപ്പൂച്ചിൻ ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ ഫ്രയേഴ്സ് മൈനർ സമൂഹാംഗങ്ങളാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നത്.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

സ്പെയിനിൽ മൂന്നു രക്തസാക്ഷികൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും.

അന്നാട്ടിലെ ആഭ്യന്തരകലാപകാലത്തെ മതപീഢന വേളയിൽ 1936-ൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബെനേത്ത് ദ സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത് (Benet da Santa Coloma de Gramenet), യൊസേഫ് ഒറിയോൾ ദ ബർസെല്ലോണ (Josep Oriol da Barcellona.), ദൊമേനെക് ദ സാന്ത പെരേ ദെ റുയിദെബിത്തിയെസ് (Domènec da Sant Pere de Ruidebitllets) എന്നീ കപ്പൂച്ചിൻ ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ ഫ്രയേഴ്സ് മൈനർ സമൂഹാംഗങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്‌ച (06/11/21) സഭയിലെ വാഴ്ത്തപ്പട്ടവരുടെ വൃന്ദത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചേർക്കപ്പെടുക.

സ്പെയിനിലെ മൻറേസയിൽ അന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നു മണിക്ക് വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണനടപടികൾക്കായുള്ള വത്തിക്കാൻ സംഘത്തിൻറെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ മർച്ചേല്ലൊ സെമെറാറൊ (Card.Marcello Semeraro) മാർപ്പാപ്പായെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപദപ്രഖ്യാപന തിരുക്കർമ്മത്തിൽ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും.

ബെനേത്ത് ദ സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത്

ഈ മൂന്നു നിണസാക്ഷികളിൽ ദൈവദാസൻ ബെനേത്ത് ദ സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത് 1892 സെപ്റ്റമ്പർ 6-ന് സാന്ത കൊളോമ ദെ ഗ്രമെനേത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ആഴമേറിയ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന അദ്ദേഹം 1903-ൽ ബർസെല്ലോണയിലെ സെമിനാരിയിൽ ചേരുകയും പീന്നീട് സമർപ്പിതജീവിത വിളിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കപ്പൂച്ചിൻ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. 1913 ഫെബ്രുവരി 23-ന് നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തുകയും 1915 മെയ് 29-ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദൊമേനെക് ദ സാന്ത പെരേ ദെ റുയിദെബിത്തിയെസ്

ദൊമേനെക് ദ സാന്ത പെരേ ദെ റുയിദെബിത്തിയെസും ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതു. 1882 ഡിസമ്പർ 11-ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1897-ൽ സെമിനാരിയിൽ ചേരുകയും 1907 മെയ് 25-ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടയ്ക്ക് സന്ന്യസ്ത ജീവിതത്തോട് പ്രതിപത്തിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസീസ്ക്കൻ സമൂഹത്തിൽ ചേരുകയും 1912 ഒക്ടോബർ 4-ന് നിത്യവ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.1913-ൽ കോസ്തറീക്ക, നിക്കരാഗ്വ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം 1930-ൽ സ്പെയിനിൽ തിരിച്ചെത്തി.

യൊസേഫ് ഒറിയോൾ ദ ബർസെല്ലോണ

യൊസേഫ് ഒറിയോൾ ദ ബർസെല്ലോണ ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിൽ 1891 ജൂലൈ 25-ന് ജനിച്ചു. പൗരോഹിത്യ ദൈവവിളി ലഭിച്ച അദ്ദേഹം ബർസെല്ലോണയിലെ സെമിനാരിയിൽ ചേരുകയും പീന്നീട് സമർപ്പിതജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1906 ഒക്ടോബർ 21-ന് ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന യൊസേഫ് ഒറിയോൾ 1911 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് നിത്യവ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തുകയും 1915 മെയ് 23-ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കത്തലോണിയയിലെ മൻറേസയിൽ ഈ മൂന്നു സന്ന്യാസികളും വസിച്ചിരുന്ന ആശ്രമം 1936 ജൂലൈ 22-ന് മതപീഢകരായ മാർക്സിസ്റ്റ് പോരാളികൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ആ വേളയിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ അടുത്ത് അഭയം തേടിയ അവർ പിന്നീട് ബന്ധനത്തിലാകുകയും പീഢിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവസാനം വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

05 November 2021, 14:45