തിരയുക

അപ്പസ്തോലിക അരമനയിലെ  "ഓണ്‍ ലൈന്‍"  പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ വേദി... അപ്പസ്തോലിക അരമനയിലെ "ഓണ്‍ ലൈന്‍" പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ വേദി... 

പ്രാര്‍ത്ഥന നമ്മുടെ വിനീതാവസ്ഥയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും

ഡിസംബര്‍ 16, ബുധനാഴ്ച സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത സന്ദേശം .

പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ പ്രഭാഷണത്തില്‍നിന്നും അടര്‍ത്തിയെടുത്ത ഒറ്റവരിച്ചിന്ത :

“ആഗമനകാലത്തെ പ്രാര്‍ത്ഥന നമ്മെ നീതിയുക്തരും മറ്റുള്ളവരെക്കാള്‍ ഭേദപ്പെട്ടവരുമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്‍റെ കരുണാസ്പര്‍ശം ആവശ്യമുള്ള പാപികളാണു നാമെന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.”  #പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ചു.

#Prayer during the time of #Advent helps us to remember that we are no longer just and better than others, but we are all sinners in need of being touched by God's mercy. #General Audience

translation :  fr william nellikal 
 

16 December 2020, 15:18