തിരയുക

ജെറുസലേമിലെ പുതിയ ലത്തീൻ പാത്രിയാർക്കീസ്, ആർച്ചുബിഷപ്പ് പീയെർബാത്തിസ്ത പിത്സബാല്ല (ARCHBISHOP PIERBATTISTA PIZZABALLA O.F.M) ജെറുസലേമിലെ പുതിയ ലത്തീൻ പാത്രിയാർക്കീസ്, ആർച്ചുബിഷപ്പ് പീയെർബാത്തിസ്ത പിത്സബാല്ല (ARCHBISHOP PIERBATTISTA PIZZABALLA O.F.M)  

ആർച്ചുബിഷപ്പ് പീയെർബാത്തിസ്ത പിത്സബാല്ല, ജറുസലേം പാത്രിയാർക്കീസ്

ആർച്ചുബിഷപ്പ് പീയെർബാത്തിസ്ത പിത്സബാല്ലയെ ജറുസലേം ലത്തീൻ പാത്രിയാർക്കീസായി ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ശനിയാഴ്ച (24/10/20) നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻസിറ്റി

ആർച്ചുബിഷപ്പ് പീയെർബാത്തിസ്ത പിത്സബാല്ല (ARCHBISHOP PIERBATTISTA PIZZABALLA O.F.M) ജറുസലേമിലെ പുതിയ ലത്തീൻ പാത്രിയാർക്കീസ്.

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ശനിയാഴ്ചയാണ് (24/10/20) ഈ നിയമനം നടത്തിയത്.

ജറുസലേമിലെ ലത്തീൻ പാത്രിയാർക്കസ്ഥാനത്തിൻറെ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ ഫ്രയേഴ്സ് മൈനർ ഓർഡർ അംഗമായ ആർച്ചുബിഷപ്പ് പിത്സബാല്ല ഇറ്റലിയിലെ ബേർഗമൊ പ്രവിശ്യയിലെ കൊളോഞ്ഞൊ സ്വദേശിയാണ്.

1965 ഏപ്രിൽ 21-ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ സമൂഹത്തിൽ ചേരുകയും 1990 സെപ്റ്റമ്പർ 15-ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുകയും ജറുസലേമിൽ ബൈബിളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

2004-ൽ വിശുദ്ധ നാട്ടിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ കാവൽ ചുമതലയേറ്റ ആർച്ചുബിഷപ്പ് പീയെർബാത്തിസ്ത പിത്സബാല്ല 2016 ഏപ്രിൽ 16 വരെ ആ സേവനം തുടർന്നു.

2016 ജൂൺ 24-ന് അദ്ദേഹം ആർച്ചുബിഷപ്പിൻറെ പദവിയോടെ ജറുസലേമിലെ ലത്തീൻ പാത്രിയാർക്കസ്ഥാനത്തിൻറെ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയും അക്കൊല്ലം തന്നെ സെപ്റ്റമ്പർ 10-ന് മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനാകുകയും ചെയ്തു. 

 

 

 

 

 

 

 

24 October 2020, 14:42