തിരയുക

Vatican News
Italy pope francis in Bari- Mediterranean frontier of peace meeting Italy pope francis in Bari- Mediterranean frontier of peace meeting  (AFP or licensors)

കൃപയുടെ നാളുകളില്‍ ഹൃദയങ്ങള്‍ തുറക്കാം!

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന “ഒറ്റവരി ധ്യാനം”

ഫെബ്രുവരി 27-Ɔο തിയതി വ്യാഴാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് #തപസ്സുകാലം എന്ന സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ച സന്ദേശമാണിത്: 
 
“കൃപയുടെ ഈ നാളുകളില്‍  നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം,  ഉപവസിക്കാം,  കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളില്‍ വ്യാപൃതരാകാം!   അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങള്‍ ദൈവസ്നേഹത്താല്‍ നിറഞ്ഞ് ആത്മീയവിജയം കൈവരിക്കാം!”  #തപസ്സുകാലം

We pray, fast, and perform the works of mercy in this time of grace, so that the Lord might find our hearts ready and fill them with the victory of His love. #Lent

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.
 

translation : fr william nellikkal

28 February 2020, 09:51