Пребарување

Кои сме

Vatican News е новиот информативен систем на Светиот Престол. Една авантура која започна на 27 јуни 2015 година, со писмото на Папата во форма на Motu Proprio со кое се основа Секретаријатот за Комуникација, ново тело кое е дел од Римската Курија.

Vatican News, надминувајќи го поимот обична дигитална конвергенција, има намера да одговори и во извесна смисла, да претходи на постојаните промени за тоа кога и како комуницираме. Се изразува и комуницира повеќејазично, мултикултурално, повеќеканално, мултимедијално и мултиуредно ниво.

Има четири тематските области кои информираат за активностите на Папата, Светиот Престол, месните Цркви, давајќи простор и на вестите од светот. Една „супер редакција“, првично формирана од шест јазични одделенија (италијанска, англиска, француска, германска, шпанска, португалска), кон кои постепено ќе се приклучат останатите 33 и чија цел е не само да информира, туку и да понуди клуч за интерпретација во светлината на Евангелието.

Затоа, предизвикот е да се одговори „секогаш подобро на потребите на мисијата на Црквата“ во современата култура, со цел „навестување на Евангелието на милосрдието на сите луѓе“, во различните култури.

Главниот критериум е „апостолски и мисионерски, со посебно внимание на состојбите на неповолна положба, сиромаштијата и тешкотиите“.

Актуелен директор на редакцијата е господин Андреја Торниели.