Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Ticība un mīlestība mudina veikt izvēli par labu nabagiem

"Pandēmija atklāja nabadzīgo cilvēku smago situāciju un lielo nevienlīdzību, kāda valda pasaulē. Neatliekams uzdevums ir atrast zāles pret šo mazo, bet briesmīgo vīrusu, kas nospiež uz ceļiem visu pasauli. No otras puses, mums vajag cīnīties pret sociālās netaisnības, iespēju nevienlīdzības, atstumtības un vājāko cilvēku aizsardzības trūkuma vīrusu", katehēzes mācībā teica pāvests. Vispārējā audience notika Apustuliskās pils bibliotēkā. Tās norisi translēja Vatikāna mediji.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 savā postošajā ceļā sastapa ne tikai lielu nevienlīdzību un diskrimināciju, bet arī to vairoja. Pāvests skaidroja, ka šodien ir jāmeklē zāles pret šo mazo, bet briesmīgo vīrusu, un jācīnās pret lielo vīrusu - sociālās netaisnības, iespēju nevienlīdzības, atstumtības un vājāko cilvēku aizsardzības trūkuma vīrusu. Šajā dziedināšanas procesā nekad nedrīkst pietrūkt izvēles par labu pēdējiem, citējot Apustulisko pamudinājumu "Evaņģēlija prieks", teica Svētais tēvs.

Kristus, būdams Dievs, atteicās no Sevis, kļuva līdzīgs cilvēkiem un pieņēma kalpa veidu. Viņš piedzima vienkāršā ģimenē un strādāja par galdnieku. Publiskās darbības sākumā sludināja, ka Dieva valstībā nabadzīgie iegūs svētlaimi. Kristus bija kopā ar vājiem, nabadzīgajiem un atstumtajiem, atklājot viņiem Dieva Tēva žēlsirdīgo mīlestību.

 Jēzus sekotājus varam atpazīt pēc nesavtīgas mīlestības pret nabadzīgajiem, slimajiem, ieslodzītajiem, atstumtajiem un aizmirstajiem, pret tiem, kuriem trūkst pārtikas un apģērba. Mīlestība ir galvenais kristīgās identitātes kritērijs, kristīgās dzīves atslēga, – uzsvēra Francisks. Daži kļūdaini domā, ka mīlestība pret nabadzīgajiem ir tikai dažu cilvēku pienākums. "Nē, tā ir universālās Baznīcas misija", mums atgādina svētais Jānis Pāvils II. "Katrs kristietis un katra kopiena ir aicināti būt par Dieva darbarīkiem nabadzīgo atbrīvošanā un palīdzībā viņiem" (Evangelii gaudium, 187), piebilda Francisks.

Turpinot uzrunu, pāvests norādīja, ka ticība, cerība un mīlestība mudina veikt izvēli par labu nabagiem, par labu tiem, kurus sabiedrība noraida un atmet. Francisks atgādināja, ka nabagi mums var daudz ko iemācīt. Dalīties ar nabadzīgajiem nozīmē savstarpēji bagātināties, atļaut sevi evaņģelizēt tiem, kuri labi pazīst cietošo Kristu. Ja ir slimas sociālās struktūras, kas liedz viņiem sapņot par nākotni, tad mums jāstrādā kopā, lai tās dziedinātu un pārveidotu. Uz to mūs mudina Kristus mīlestība, kurš mūs ir mīlējis līdz beigām. Šī mīlestība pārsniedz visus ierobežojumus un eksistenciālās robežas. Perifēriju pārnešana uz centru nozīmē savu dzīvi virzīt uz Kristu, "kurš, būdams bagāts, mūsu dēļ kļuva nabags, lai Viņa nabadzībā mēs kļūti bagāti" (2 Kor 8,9).

“Mēs visi esam norūpējušies par pandēmijas sociālajām sekām. Visi. Daudzi vēlas atgriezties normālā dzīvē un atsākt saimniecisko darbību. Tomēr pie šīs «normālās» dzīves nedrīkst pieskaitīt sociālo netaisnību un apkārtējās vides piesārņošanu. Pandēmija ir krīze, un no krīzes mēs nevaram iziet tādi paši, kādi bijām. Mēs kļūstam labāki vai sliktāki. Un mums ir jākļūst labākiem, lai spētu dziedināt sociālās netaisnības un rūpētos par dabu. Šodien mums ir iespēja veidot kaut ko citu. Piemēram, mēs varam veicināt nabadzīgo cilvēku integrālo attīstību, Sabiedrību saindē cilvēki, kas cenšas palielināt ienesīgumu, samazinot darbavietu skaitu un tādējādi radot jaunus izstumtos. Šāds peļņas gūšanas veids ir tālu no reālās ekonomikas, kas nes labumu vienkāršiem cilvēkiem (sal. Laudato sì, 109). Tas ir arī vienaldzīgs pret mūsu kopīgajām mājām nodarīto kaitējumu. Izvēle par labu nabagiem ir ētiski sociālā vajadzība, kas izriet no Dieva mīlestības, un dāvā impulsu veidot ekonomiku, kurā cilvēki, īpaši nabadzīgie, būtu centrā. Un tā arī mudina izstrādāt līdzekļus koronavīrusa slimības apkarošanai, veltot īpašu uzmanību tiem, kuriem visvairāk nepieciešama palīdzība. Cik skumji, ja vakcīnu Covid-19 apkarošanai vispirms piešķirtu bagātajiem. Kāds būtu skandāls, ja ekonomiskā palīdzība, galvenokārt valsts nauda, tiktu koncentrēta uz to nozaru atbalstīšanu, kas neveicina atstumto integrēšanu, visvājāko atbalstīšanu, kopējā labuma veicināšanu un rūpes par radību.”

"Ja vīruss atkal izplatīsies pasaulē, kas ir negodīga pret nabadzīgajiem un visvājākajiem, tad mums šī pasaule ir jāmaina", atgādināja Svētais tēvs. Pēc Kristus parauga mums ir jārīkojas jau tagad, lai ne tikai dziedinātu pasauli no koronavīrusa, bet arī no sociālās netaisnības slimībām. Mīlestības stiprināti, noenkuroti cerībā un balstīti ticībā, mēs spēsim dziedināt pasauli! - saka Francisks.

19 augusts 2020, 11:26