Meklēt

Kas mēs esam

“Vatican News” ir Svētā Krēsla jaunā informācijas sistēma. Tā tika aizsākta 2015. gada 27. jūnijā līdz ar pāvesta Franciska Motu Proprio, līdz ar kuru tika izveidots Komunikācijas sekretariāts – Romas kūrijas jaunais dikastērijs.

“Vatican News” mērķis, pārvarot vienkāršas digitālās saplūsmes jēdzienu, ir atbildēt uz komunikācijas vietas un formas nemitīgajām izmaiņām un tās anticipēt. Notiek saziņa ar daudzu valodu, kultūru, kanālu, mediju un tehnisko līdzekļu starpniecību.

Ar četru tematisko lauku palīdzību tiek sniegta informācija par pāvesta, Svētā Krēsla un vietējo Baznīcu aktivitātēm, atvēlot vietu arī pasaules ziņām. Viena “super redakcija”, kas sākumā sastāv no sešām valodām (itāļu, angļu, franču, vācu, spāņu un portugāļu), kurā pakāpeniski saplūdīs 33 citas, ne tikai informēs, bet sniegs arī interpretācijas atslēgas Evaņģēlija gaismā.

Tātad, izaicinājums ir aizvien labāk atbildēt uz Baznīcas misijas prasībām mūsdienu kultūrā ar mērķi “komunicēt žēlsirdības Evaņģēliju visām tautām” dažādu kultūru daudzveidībā.

Vadošais kritērijs ir “apustuliskais, misionārais, ar īpašu uzmanību pret tiem, kas dzīvo smagos apstākļos, nabadzībā un grūtībās”.

Dikastērija prefekts dr. Paolo Ruffini un Redakcionālās nodaļas direktors dr. Andrea Tornielli.