Meklēt

Sociālie mediji, komunikācija, cilvēki, internets, digitālā pasaule Sociālie mediji, komunikācija, cilvēki, internets, digitālā pasaule 

Francisks mudina mūs dalīties ar "konstruktīviem stāstiem"

Pasaules Sociālo komunikāciju dienā, ko atzīmējam 24. maijā, pāvests uzrunā pēc lūgšanas “Debesu Karaliene” mudināja mūs dalīties ar “konstruktīviem stāstiem”, lai mēs varētu raudzīties nākotnē ar cerību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šī gada Pasaules Sociālo komunikāciju diena ir veltīta stāstīšanas jautājumam. Jau 24. janvārī, žurnālistu aizbildņa – svētā Franciska no Sales svētkos, Vatikāns publicēja vēstījumu par tematu: "Lai tu varētu stāstīt savam dēlam un dēla dēlam (Izc 10, 2). Dzīve kļūst par stāstu". Dokumentā Francisks pievēršas stāstīšanas nozīmei un mudina sabiedrību steidzami pārvarēt kārdinājumu turēties pie destruktīviem stāstiem.

Svētdienas, 24. maija, uzrunā pāvests novēlēja, lai 54. Pasaules Sociālo komunikāciju diena kalpo mums par iedrošinājumu stāstīt un dalīties ar konstruktīviem stāstiem. Tas mums palīdzētu apzināties, ka visi esam kāda stāsta, kas mūs pārsniedz, daļa, un ļautu raudzīties nākotnē ar cerību. Svarīgi, lai mēs patiešām kā brāļi rūpētos cits par citu.

Marijas – Kristīgo Palīdzības dienā Svētais tēvs sirsnīgi sveica saleziāņus un saleziānes un apliecināja, ka viņš ar pateicību atceras savas garīgās formācijas laiku pie svētā Jāņa Bosko dibinātās kongregācijas dēliem.

24 maijs 2020, 16:53