Meklēt

Pāvests vada dievkalpojumu Pāvests vada dievkalpojumu 

Pāvests: Neieslīgsim pasaulīguma grēkā

Ceturtdienas, 13. februāra, rīta dievkalpojumā, ko pāvests Francisks svinēja Svētās Martas viesu nama kapelā, piedalījās vairāki desmit ticīgo no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Sprediķī pāvests skaidroja šai dienai paredzēto lasījumu no Ķēniņu pirmās grāmatas, kurā tiek runāts par Solomona apostāziju, jo viņš vairs nebija uzticīgs Kungam. No citām zemēm izvēlētās sievas padarīja, ka Solomons sāka pielūgt svešus dievus. Viņš tiem uzbūvēja templi un atļāva tos godināt. "Viņa sirds nomaldījās no pārmērīgas pieķeršanās sievietēm, un tādā veidā viņa dzīvē ienāca pagānisms", – teica Francisks. Viņš piebilda, ka apostāzija nenotika vienas dienas laikā, tas ir lēns process, it kā miegā. Šis gudrais jauneklis, kuru Kungs bija apveltījis ar daudzām dāvanām, iekrita grēkā, un Dievs viņu noraidīja, jo viņam pietrūka nožēlas un lūguma pēc piedošanas.

“Sievietes padarīja to, ka viņa sirds sāka maldīties, un Kungs pārmet viņam, sakot: «Tu esi kļūdījies savā sirdī». Un tas notiek arī mūsu dzīvē. Neviens no mums nav noziedznieks, neviens no mums nav izdarījis smagu grēku, kā Dāvids ar Ūrija sievu, neviens. Bet, kur slēpjas briesmas? - jautāja pāvests. Atļaušanā lēnām krist. Līdz kritienam nonākam it kā miegā, nepamanām, kad sākam lēnām slīdēt lejup, kad sākam relativizēt visas lietas, un mēs zaudējam uzticību Dievam. Šīs sievietes bija no svešām zemēm, viņas pielūdza svešus dievus. Cik reizes mēs aizmirstam par Kungu un sākam sarunas ar citiem dieviem: naudu, iedomību, lepnumu. Tas viss notiek lēnām un, ja nav Dieva žēlastības, mēs visu zaudējam.”

Uzrunājot Svētās Martas viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks norādīja, ka pakļaušanās citu cilvēku sliktajiem ieradumiem un sekošana viņu piemēram var novest līdz pasaulīguma grēkam. Mēs nevaram vienlaicīgi dzīvot ar Dievu un velnu, sacīja pāvests.

“Un dzīves lēnā slīdēšana lejup noved līdz pasaulīgumam, un tas ir smags grēks. «Bet visi tā dara, jā, nav problēmu, dzīve nav ideāla, bet...». Ar šiem vārdiem mēs cenšamies sevi attaisnot, riskējot zaudēt uzticību Dievam. Padomāsim par pasaulīguma grēku, par Evaņģēlija vēsts, Dieva Vārda, zaudēšanu, par risku zaudēt mīlestību pret Dievu, kas dāvā mums dzīvību, - aicināja Francisks. Nevar dzīvot labi ar Dievu un ar velnu. Mēs pievēršam uzmanību, kad par kādu sakām, ka viņam ir labi gan ar Dievu, gan ar velnu. Viņš ir zaudējis uzticību.”

Sprediķa noslēgumā Svētais tēvs aicināja ticīgos izlūgt no Kunga žēlastību ieraudzīt un spēt apstāties tad, kad mūsu sirds sāk lēnām virzīties uz pasaulīgumu, uz patiesā Dieva aizmiršanu.

“Padomāsim par Solomona grēku. Padomāsim, kā šis gudrais un Kunga svētītais karalis, ar visu sava tēva Dāvida mantojumu, lēnām krita elku virzienā, pasaulīguma virzienā, un viņam tika atņemta valstība. Lūgsim no Kunga žēlastību saprast, kad mūsu sirds sāk vājināties un slīdēt lejup, lai spētu laikus to apstādināt. Kunga žēlastība un mīlestība mūs apturēs, ja mēs to Viņam lūgsim.”

14 februāris 2020, 10:14