Meklēt

Pijs XII Romas iedzīvotāju vidū pēc 1943. gada jūlijā notikušās bombardēšanas Pijs XII Romas iedzīvotāju vidū pēc 1943. gada jūlijā notikušās bombardēšanas  

Pēc gada būs pieeja Pija XII arhīviem

Pirmdien, 4. martā, pāvests pieņēma audiencē Vatikāna slepenā arhīva amatpersonas un uzrunā paziņoja, ka ir nolēmis dot pētniekiem pieeju pāvesta Pija XII pontifikāta arhīvu dokumentiem. Arhīvu atvēršana ļaus objektīvi izpētīt pāvesta Pačelli darbību, kas nereti tiek virspusēji kritizēta. Dokumenti, kas attiecas uz laika posmu no 1939. līdz 1958. gadam (Pija XII nāvei), būs pieejami pēc gada.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pijs XII tika ievēlēts par pāvestu pirms 80 gadiem – 1939. gada 2. martā. Uzrunā Francisks atzina, ka viņš vadīja Pētera laivu cauri vienam no visskumjākajiem un vistumšākajiem vēstures posmiem, kad plosījās Otrais Pasaules karš. Viņa darbība, protams, līdz šim jau ir tikusi pētīta, par to ir daudz diskutēts un tā ir arī pārspīlēti kritizēta. Šīs kritikas pamatā nereti ir bijuši dažādi aizspriedumi. Šodien šī pāvesta devums tiek atkal novērtēts un skatīts pareizajā gaismā. Īpaša vērība tiek piegriezta viņa pastorālajām dotībām, teoloģiskajai mācībai, askēzei un diplomātiskajai darbībai.

Pateicoties pāvesta Benedikta XVI izteiktajai vēlmei Vatikāna slepenā arhīva, Svētā Krēsla un Vatikāna vēsturisko arhīvu darbinieki jau kopš 2006. gada strādā pie Pija XII pontifikāta laikā tapušās ļoti apjomīgās dokumentācijas. Daļa no šiem dokumentiem kļuva pieejami jau Pāvila VI un Jāņa Pāvila II laikā. Francisks pateicās klātesošajiem par viņu pašaizliedzīgo darbu, kas tiek veikts, nevienam nemanot, un salīdzināja to ar cēla koka kopšanu. Šī koka zari stiepjas pretī debesīm, bet tā saknes ir stingri iestiepušās zemē. "Ja salīdzinām šo koku ar Baznīcu", turpināja Svētais tēvs, "tad redzam, ka tā ir vērsta uz debesīm, kur ir mūsu tēvija un mūsu gala apvārsnis; savukārt saknes ir laistas Vārda Iemiesošanās zemē, vēsturē, laikā." Francisks atgādināja, ka arhīva darbinieki pacietīgi strādā pie šīm saknēm un dara visu, lai uzturētu tās dzīvas, un tādējādi pat viszaļākie un visjaunākie koka zari varētu saņemt labu dzīvības sulu savai augšanai nākotnē.

“[Šīs jūsu un jūsu kolēģu neatlaidīgās un ne tik vieglās pūles šodien man ļauj paziņot, ka esmu nolēmis dot pētniekiem pieeju pāvesta Pija XII pontifikāta arhīvu dokumentiem, līdz pat viņa nāvei 1958. gada 9. oktobrī Kastelgandolfo.]”

Pāvests Francisks arī paziņoja, ka ir nolēmis, ka ar Piju XII saistīto arhīvu atvēršana notiks 2020. gada 2. martā, tas ir, kardināla Eudženio Pačelli ievēlēšanas par pāvestu 81. gadadienā. Svētais tēvs pauda pārliecību, ka nopietna un objektīva vēstures materiālu pētniecība ļaus pareizi un ar vajadzīgo kritiku novērtēt šī pāvesta gan panākumus, gan arī lielās grūtības un sarežģītos lēmumus, kas tika pieņemti ar lielu cilvēcisko un kristīgo gudrību, lai tumsas brīžos saglabātu iedegtu humanitāro iniciatīvu, slepenas, bet aktīvas diplomātijas un cerības liesmu. "Baznīcai nav bail no vēstures", uzsvēra Francisks. "Viņa to mīl un grib to mīlēt vēl vairāk un labāk, kā to mīl Dievs.

04 marts 2019, 14:34