Meklēt

2018. gada 21. maija rīta Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 2018. gada 21. maija rīta Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Francisks: Baznīca ir sieviete un māte

Vissvētākās Jaunavas Marijas – Baznīcas Mātes liturģiskās piemiņas dienā pāvests Svētās Mises homīlijā atgādināja, ka mammas visraksturīgākā īpašība ir maigums.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Baznīcai ir sievišķi vaibsti. Viņa ir māte. Ja tai pietrūktu šo sievietes un mātes vaibstu, tā zaudētu savu identitāti un būtu 

nekas vairāk kā tikai labdarības organizācija vai futbola komanda. Ja Baznīca kļūst "vīrišķa", tā, diemžēl, kļūst kā "bērnelis", kas "nespēj mīlēt un nest augļus" – norādīja Francisks.

Marijas mātišķība

Svētais tēvs uzsvēra, ka Evaņģēlijos Marija vienmēr tiek saukta par "Jēzus Māti". Viņu nesauc par "kundzi" vai "Jāzepa atraitni". No sākuma līdz galam ir runa par viņas mātišķību. To uzreiz labi saprata Baznīcas tēvi. Šai sakarā pāvests atgādināja:

“Baznīca ir sievišķa, jo tā ir līgava un māte, kura laiž pasaulē bērnu. Baznīcas tēvi iet vēl tālāk, sakot: 'Arī tava dvēsele ir Kristus līgava un māte'. Baznīcas sievišķo dimensiju varam izprast tikai pateicoties tam, ka Marija ir Baznīcas Māte. Ja Baznīca zaudētu savu sievišķību, tā zaudētu savu identitāti un pārvērstos par labdarības organizāciju, futbola komandu vai vienalga ko, bet tā vairs nebūtu Baznīca.”

Mātes maigums

Francisks precizēja, ka Baznīca ir Māte, pateicoties Marijai. Tā bija Jēzus griba, lai Baznīcai būtu sievišķi vaibsti. Tikums, ar kuru sieviete visvairāk atšķiras no vīrieša, ir maigums. To mums labi parāda Dievmāte, kura "dzemdēja savu pirmdzimto dēlu, ietina Viņu autiņos un guldīja silītē". Vislabāk mammu raksturo tieši šīs maigās un nesavtīgās rūpes – atgādināja pāvests. Baznīca, būdama Māte, iet maiguma ceļu. Viņai ir labi zināma glāstu un līdzjūtības valoda. Viņa ir pazemīga un prot noklust. Tas pats ceļš ir ejams arī katrai dvēselei, kura pieder Baznīcai. Viņa ir aicināta ar smaidu iet pazemības, maiguma un mīlestības ceļu.

21 maijs 2018, 14:32
Lasīt visu >