Paieška

Kinijos katalikai Kinijos katalikai 

Dvejiems metams pratęsta laikinoji sutartis su Kinija

Spalio 22-ąją, prieš dvejus metus pasirašytos laikinosios Šventojo Sosto sutarties su Kinijos Liaudies Respublika dėl vyskupų skyrimo galiojimo paskutinę dieną, buvo pranešta, kad laikinoji sutartis pratęsiama dar dvejiems metams.

Vatikano spaudos salės paskelbtame komunikate sakoma, kad „Šventasis Sostas, konstatuodamas, kad ši bažnytine ir pastoracine prasme svarbi sutartis davė gerų rezultatų bei sklandžiai vyko bendravimas ir bendradarbiavimas sutartais klausimais, nori tęsti atvirą ir konstruktyvų dialogą, kuris yra naudingas Katalikų Bažnyčios gyvenimui ir tarnauja Kinijos žmonių gerovei“.

Kartu su oficialiu Vatikano spaudos salės komunikatu paskelbtas ir gana ilgas dienraščio „L‘Osservatore Romano“ straipsnis, kuriame paaiškinamas sprendimas pratęsti laikinąją sutartį. Straipsnyje visų pirma informuojama, kad abi šalys, teigiamai įvertinusios sutarties taikymą per pastaruosius dvejus metus, oficialiai apsikeitė verbalinėmis notomis, kuriomis sutartis buvo pratęsta iki 2022 m. spalio 22 d.

Pagrindinis susitarimo tikslas yra remti ir skatinti Evangelijos skelbimą ir atkurti Kinijoje visišką ir regimą Bažnyčios vienybę. Vyskupų skyrimo ir vyskupų vienybės su Petro įpėdiniu klausimas yra gyvybiškai svarbus Bažnyčios gyvenimui tiek lokaliai, tiek visuotiniu mastu. Šiandien, pirmą kartą po daugelio dešimtmečių, visi Kinijos vyskupai yra bendrystėje su Romos vyskupu ir, įgyvendinant sutartį, Kinijoje daugiau nebus situacijų, kad bendruomenėms vadovautų neteisėtai konsekruoti vyskupai. Vatikano dienraščio straipsnyje paaiškinama, kad buvo išspręsti ne visi atviri klausimai, kurie vis dar kelia susirūpinimą Bažnyčiai. Ši sutartis apsiriboja tik vyskupų skyrimu.

2018 m. rugsėjo mėnesį Pekine pasirašytos sutarties tekstas, atsižvelgiant į laikiną ir eksperimentinį jos pobūdį, nebuvo skelbiamas. Iki pasirašymo reikėjo nueiti ilgą kelią. Taip pat sutarties pasirašymas nelaikomas galutiniu tikslu, bet suprantamas kaip atspirties taškas platesniam ir toliau į ateitį nukreiptam dialogui. Tokio dialogo labai nori ir jį skatina popiežius Pranciškus, labai gerai suprasdamas, kaip skaudžiai praeityje buvo sužeista Bažnyčios bendrystė. Dabar, po daugelio metų ilgų derybų, kurios buvo pradėtos dar jo pirmtakų laikais, sugebėta atkurti visišką bendrystę su be popiežiaus mandato įšventintais Kinijos vyskupais.

Straipsnyje paminėta ir tai, kad kai kurie tarptautinės politikos sektoriai nepritarė Šventojo Sosto pozicijai, bandydami ją analizuoti pagal vien geopolitinę hermeneutiką. Dėl to dar kartą pabrėžiama, kad Šventasis Sostas, sudarydamas ir pratęsdamas laikinąją sutartį, ją suvokia vien ekleziologine prasme. Kalbant apie iki šiol pasiektus rezultatus, informuojama, kad buvo paskirti du nauji vyskupai ir pradėtos kelių kitų vyskupų skyrimo procedūros. Nors statistikos prasme tai neatrodo didelis rezultatas, vis dėlto tai gera pradžia, leidžianti tikėtis laipsniškai pasiekti kitus teigiamus rezultatus. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad pandemijos sukelta ekstremali situacija paveikė abiejų šalių ryšius ir sutarties taikymą.

Sutarties taikymas, veiksmingai ir vis aktyviau dalyvaujant Kinijos episkopatui, turi didelę reikšmę Kinijos Katalikų Bažnyčios gyvenimui, taigi ir visuotinei Bažnyčiai, rašo „L’Osservatore Romano“. Reikia pripažinti, kad dar yra daugybė skausmingų situacijų. Šventasis Sostas apie jas puikiai žino ir atkreipia į jas Kinijos vyriausybės dėmesį, skatindamas veiksmingiau užtikrinti religijos laisvę. Prieš akis dar ilgas ir nelengvas kelias. Šventasis Sostas tikisi, kad laikinosios sutarties pasirašymas ir dabar jos pratęsimas prisidės prie vis dar atvirų abiem šalims rūpimų klausimų sprendimo, bus naudingas katalikų bendruomenės Kinijoje gyvenimui, taip pat pasitarnaus tarptautinei taikai, ypač dabartiniu metu, kai pasaulyje yra labai daug įtampos. (JM / Vatican News)

2020 spalio 22, 12:59