Paieška

Kodėl ketinama pratęsi Šventojo Sosto sutartį su Kinija?

Prieš dvejus metus – 2018 m. rugsėjo 22 d. – buvo pasirašyta Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos sutartis dėl vyskupų skyrimo tvarkos. Po mėnesio sutartis įsigaliojo bandomajam dvejų metų laikotarpiui. Šių metų spalio 22-ąją bandomasis laikotarpis baigsis. Šventasis Sostas ketina pasiūlyti, kad bandomasis laikotarpis būtų pratęstas.

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli, komentuodamas numatomą sutarties pratęsimą, pastebi, kad, kaip neseniai yra pareiškęs popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, Šventasis Sostas ketina pasiūlyti Kinijos vyriausybei pratęsti bandomąjį laikotarpį ir toliau taikyti sutartį tokiu pačiu būdu, kokiu ji buvo taikoma per pastaruosius dvejus metus, o kartu stebėti, kiek ši sutartis yra naudinga tiek Šventajam Sostui, tiek Kinijai. Nors pastaruoju metu būta lėtumo ir sunkumų, iš dalies nulemtų pandemijos, pasak kardinolo, „verta eiti pirmyn pasirinkta kryptimi, o kas bus vėliau – pamatysime“.

Andrea Tornielli atkreipia dėmesį, jog 2018 m. rugsėjo 22 d. pasirašytoje sutartyje nekalbama nei apie dvišalius diplomatinius Kinijos ir Šventojo Sosto santykius, nei apie Bažnyčios juridinį statusą Kinijoje, nei apie kunigų ir valdžios santykius. Sutartyje kalbama tik apie vyskupų skyrimo tvarką  – tai yra apie klausimą, kuris yra esmiškai svarbus Bažnyčios gyvenimui, Kinijos katalikų bendruomenės ganytojų tarpusavio bendrystei ir jų vienybei su Romos vyskupu bei viso pasaulio vyskupais. Sutartimi siekiama tik sielovadinių, o ne diplomatinių ar politinių tikslų. Vienintelis sutarties tikslas – sudaryti sąlygas, kad tikintieji Kinijoje turėtų ganytojus, kurie būtų vienybėje su Šventuoju Sostu ir tuo pat metu būtų pripažįstami Kinijos Liaudies Respublikos valdžios.

Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjį, netrukus po sutarties pasirašymo, kreipdamasis į Kinijos katalikus paminėjo žaizdas ir susiskaldymą, dėl kurių kaltas nevienodas požiūris į vyskupo  kaip tikėjimo saugotojo ir bendruomenės vienybės garanto vaidmenį. Politinės valdžios kišimasis į katalikų bendruomenių gyvenimą išprovokavo vadinamųjų pogrindžio bendruomenių reiškinį. Po ilgų derybų, kurios buvo pradėtos jau popiežiaus Pranciškaus pirmtakų laikais, buvo ryžtasi atkurti vienybę su be popiežiaus leidimo konsekruotais Kinijos vyskupais. Buvo nuodugniai išnagrinėta kiekvieno vyskupo situacija. Popiežiaus sprendimas buvo priimtas po ilgų apmąstymų ir maldos. Vienintelis pasirašytos laikinosios sutarties tikslas, kaip paaiškino pats popiežius Pranciškus, buvo „palengvinti Evangelijos skelbimą Kinijoje ir sugrąžinti tikrą ir regimą Bažnyčios vienybę“.

Per pirmus dvejus sutarties taikymo metus buvo paskirti keli nauji vyskupai, priimtini Romai ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžiai. Nors per pastaruosius kelis mėnesius dėl pandemijos nebuvo įmanomi tiesioginiai kontaktai, vis dėlto sutartis padėjo pasiekti teigiamų rezultatų, kuriais remiantis siūloma pratęsti sutarties galiojimą, rašo Andrea Tornielli. (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 29, 15:28