Paieška

Popiežius dalyvavo kardinolo Grocholewskio laidotuvėse

Šeštadienį priešpiet Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos kardinolo Zenono Grocholewskio laidotuvių Mišios. Joms vadovavo kardinolų kolegijos vicedekanas kardinolas Leonardo Sandri. Gedulingose Mišiose dalyvavo ir popiežius Pranciškus.

Kardinolas Zenonas Grocholewskis, buvęs Katalikiškojo ugdymo  kongregacijos prefektas, mirė Romoje penktadienį, liepos 17-ąją, eidamas 81-uosius metus.

Laidotuvių Mišiose dalyvavęs popiežius Pranciškus nekoncelebravo kartu su kardinolais, tačiau, kaip įprasta per kardinolų laidotuves, po Mišių priėjęs prie karsto, vadovavo atsisveikinimo apeigoms.

Sužinojęs apie kardinolo mirtį, jau penktadienį popiežius pareiškė užuojautą Lenkijoje gyvenančiam velionio broliui. Jam pasiųstoje telegramoje popiežius rašė, kad Bažnyčia yra dėkinga kardinolui už jo kaip kanonų teisės dėstytojo darbą, už daugybę mokslinių publikacijų, už tarnystę Apaštališkosios signatūros tribunole ir vadovavimą Katalikiškojo ugdymo kongregacijai. Visose srityse jis davė pavyzdingo kunigiško uolumo, ištikimybės Evangelijai ir pasiaukojimo Bažnyčiai liudijimą. Popiežius meldžia Viešpatį, kad apdovanotų uolųjį tarną savo mokiniams pažadėtu amžinuoju džiaugsmu ir paguostų dėl jo mirties gedinčius artimuosius. (JM / VaticanNews)

2020 liepos 18, 12:05