Paieška

Kardinolas Zenonas Grocholewskis Kardinolas Zenonas Grocholewskis 

Mirė kardinolas Zenonas Grocholewskis

Liepos 17 d. mirė popiežių Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus bendradarbis kardinolas Zenonas Grocholewskis, buvęs Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefektas.

Zenonas Grocholewskis gimė 1939 m. Lenkijoje, Poznanės arkivyskupijoje. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1963 m. Po trejų darbo parapijoje metų kunigas Grocholewskis buvo pasiųstas tęsti studijų į Romą. Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynė kanonų teisės doktoratą. Nuo 1972 iki 1999 m. dirbo Apaštališkosios signatūros tribunole, iš pradžių kaip notaras, vėliau kaip teisėjas, kancleris, o 1998 m. buvo paskirtas šio tribunolo prefektu. Tarnaudamas teisme 1982 m. jis buvo paskirtas vyskupu, o 1991 m. – arkivyskupu. 1999 vasario 21 d. popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą Grocholewskį pakėlė kardinolu ir tų pačių metų lapkritį paskyrė Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefektu. Šiai kongregacijai jis vadovavo daugiau kaip 15 metų, iki 2015-ųjų kovo mėnesio, kuomet popiežius Pranciškus patenkino dėl amžiaus pateiktą atsistatydinimo prašymą.

Kardinolas Grocholewskis yra daugiau kaip penkių šimtų publikacijų kanonų teisės srityje autorius, septynios aukštosios mokyklos Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje jam suteikė garbės daktaro vardą. (JM / Vatican News)

2020 liepos 17, 13:00