Paieška

Vatican News
Romos kurijos kardinolai Romos kurijos kardinolai 

Romos kurijoje – du nauji vyskupų luomo kardinolai

Šv. Juozapo darbininko liturginės šventės dieną gegužės 1-ąją popiežius naujais nariais papildė Kardinolų kolegijos vyskupų luomą. Jį dabar sudaro keturiolika kardinolų.

Popiežius Pranciškus pirmadienį, gegužės 4 dieną, vadovavo Kurijos dikasterijų vadovų posėdžiui. Apie popiežiaus ir jo „ministrų kabineto“, sudaryto iš kongregacijų prefektų ir tarybų pirmininkų, posėdžius už uždarų durų paprastai išsamiau nepranešama. Ir šį kartą apsiribota lakonišku Šventojo Sosto spaudos salės komunikatu.

Du Kurijos vadovus popiežius paskyrė Kardinolų kolegijos vyskupų luomo nariais: Dvasininkų kongregacijos prefektą kardinolą Beniamino Stella ir Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektą kardinolą Luisą Antonio Gokimą Tagle.

Kardinolų kolegijos vyskupų luomo nariais paprastai tampa Romos priemiestinių (suburbicariae) vyskupijų kardinolai ir kardinolais paskirti Rytų Bažnyčių patriarchai. Priemiestinių vyskupijų kardinolai privalo reziduoti Romos mieste, jie iš savo tarpo renka kardinolų kolegijos dekaną ir vice dekaną. Visi vyskupų luomo kardinolai vykdo ypatingas pareigas popiežiaus rinkimuose.

78 metų kardinolą Beniamino Stella popiežius paskyrė Porto–Santa Rufina vyskupu vietoj rugsėjo 4 dieną Prancūzijoje mirusio kardinolo Roger Etchegaray, buvusio Kardinolų kolegijos vicedekano.

Kardinolu vyskupu popiežius paskyrė ir 62 metų Luisą Antonio Gokimą Tagle. Jam suteiktas ne priemiestinės vyskupijos vyskupo titulas, nes visų šių vyskupijų sostai užimti, bet jo titulinė bažnyčia Romoje prilyginta Romos priemiestinei vyskupijai.

Panašia tvarka prieš beveik dviejus metus į kardinolų vyskupų luomą buvo paskirti keturi Romos kurijos kardinolai: Pietro Parolin, Vatikano Valstybės sekretorius; Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, neseniai išrinktas Kardinolų kolegijos vicedekanu; Marc Ouellet, Vyskupų kongregacijos prefektas, ir Fernando Filoni, naujasis Jeruzalės Šv. Kapo riterių ordino Didysis magistras.

Kardinolų vyskupų luomui šiuo metu priklauso keturiolika kardinolų. Iš jų septyni gali dalyvauti konklavoje: šeši yra jau minėti Romos kurijos dikasterijų vadovai ir vienas rytų Bažnyčios patriarchas – Babilonijos chaldėjų ganytojas kardinolas Louis Raphael Sako I. Kiti septyni vyskupų luomo kardinolai yra vyresni nei aštuoniasdešimties metų amžiaus ir jau netekę teisės dalyvauti konklavoje. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 06, 14:05