Paieška

Vatican News
kardinolai kardinolai  

Keturi nauji kardinolai vyskupai

Artėjant ketvirtadienio iškilmingai konsistorijai, kurios metu Kardinolų kolegiją papildys 14 naujų narių, popiežius Pranciškus dalinai pakeitė pačios Kardinolų kolegijos struktūrą, praplėsdamas vadinamųjų kardinolų vyskupų skaičių.

Kardinolų vyskupų titulą popiežius Pranciškus suteikė keturiems Romos Kurijos kardinolams – Vatikano Valstybės sekretoriui kard. Pietro Parolinui, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektui kard. Leonardo Sandri, Vyskupų kongregacijos prefektui kard. Marcui Ouellet ir Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektui kard. Fernando Filoni.

Seniausi šaltiniai apie kardinolų kolegiją siekia vienuoliktąjį amžių. Pasak išlikusių dokumentų, tuo metu kardinolais, artimiausiais popiežiaus bendradarbiais ir patarėjais, buvo tituluojami 25 Romos miesto kunigai, 7 diakonai ir 7 vyskupai, vadovaujantys Romos miesto apylinkėse esančioms vyskupijoms.

Nuo to laiko, nors kardinolų skaičius kito, išliko tradicinis kardinolų kolegijos narių skirstymas į kardinolus vyskupus, kardinolus kunigus ir kardinolus diakonus. Daugėjant kardinolų ir skiriant kardinolais ne Romoje, bet visame pasaulyje vietinėse Bažnyčiose tarnaujančius dvasininkus, jiems buvo suteikiami Romos kunigų ir diakonų garbės titulai. Vis augo ir kardinolams skiriamų titulinių bažnyčių Romoje skaičius, šiandien jau viršijęs du šimtus. Tačiau išliko nepakitęs kardinolams nominaliai paskiriamų vyskupijų skaičius – visą tūkstantmetį išliko tos pačios septynios Romos priemiesčių Ostijos, Albano, Fraskačio, Palestrinos, Šventosios Rufijos, Sabinos ir Veletrio vyskupijos. Pastaruoju metu kardinolų vyskupų buvo ne septyni, bet šeši, nes kardinolas Angelo Sodano turi du titulus – iš pradžių jam buvo suteiktas Albano vyskupo titulas, o tapęs Kardinolų kolegijos dekanu, gavo ir Ostijos vyskupo titulą, visada priklausantį dekanams.

Dabar popiežius Pranciškus nusprendė padidinti kardinolų vyskupų skaičių. Tradicinių priemiesčio vyskupijų skaičius išlieka kaip buvęs. Nauji keturi kardinolai vyskupai ir toliau pasilaiko tas pačias titulines bažnyčias Romos mieste. Keičiasi ne titulas, bet laipsnis  - trys buvę kardinolai kunigai ir vienas kardinolas diakonas tampa kardinolais vyskupais.

Visą Kardinolų kolegiją šiuo metu sudaro 212 narių – 114 kardinolų, turinčių teisę dalyvauti konklavoje, ir 98 kardinolai jau peržengę 80 metų ribą. Ketvirtadienį, birželio 28 d., kardinolų kolegiją papildys 14 naujų narių – 11 kardinolų turinčių teisę dalyvauti konklavoje ir 3 vyresni, kardinolo titulu pagerbiami už nuopelnus Bažnyčiai. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 26, 15:30