Paieška

 Popiežius Pranciškus Pompėjos Rožinio Marijos šventovėje 2015 m. Popiežius Pranciškus Pompėjos Rožinio Marijos šventovėje 2015 m. 

Kodėl Amazonija svarbi visiems?

Kodėl Romos vyskupas vietines problemas nagrinėjusiam Sinodui suteikia visuotinę svarbą? Kodėl Amazonijos likimas svarbus mums visiems? Apie tai trečiadienį paskelbtame komentare rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli.

Atsakymą į minėtus klausimus rasime versdami popiežiaus dokumento puslapius. Viskas yra tarpusavy susiję: mūsų planetos sveikata priklauso nuo Amazonijos sveikatos. O kadangi rūpinimosi ekosistemomis negalima atskirti nuo rūpinimosi žmonėmis, negalime būti abejingi, neturime leisti nei kad būtų naikinamos Amazonijos autochtonų gyventojų žmogiškosios ir kultūrinės vertybės, nei kad besaikis resursų eksploatavimas naikintų gamtą. Tačiau, pasak Tornielli, yra dar vienas elementas, dėl kurio Amazonija visiems yra svarbi. Reiškiniai, kuriuos matome Amazonijoje, kelia grėsmę ir mums: netvarkinga ekonomikos globalizacija ir tvaria plėtra nesirūpinanti finansų sistema sukelia ilgalaikes neigiamas pasekmes žmonėmis ir gamtai, ardo skirtingų kultūrų sambūvį, sukelia migraciją. Žiūrėdami į Amazoniją turime suprasti, kad būtina rūpintis gamtos apsauga, kol dar nevėlu.

Popiežiaus apaštališkasis paraginimas „Querida Amazonia“ – tai visų pirma iššūkis Bažnyčiai, kuri privalo surasti naujus evangelizavimo kelius, skelbti visos krikščioniškosios žinios esmę – tai, 

jog gailestingasis Dievas taip labai myli pasaulį, kad atidavė už jį savo Sūnų. Skelbiant Evangeliją Amazonijos tautoms reikia išsaugoti tai, ką brangaus turi vietinių tautų kultūros ir tradicijos. Reikia su pagarba ir dėkingumu atsiminti misionierius, kurie įveikia ilgiausius atstumus, kad pasiektų labiausiai nutolusias bendruomenes, atneštų Dievo paguodą ir sakramentų malonės atgaivą.

Savo apaštališkuoju paraginimu, rašo Andrea Tornielli, popiežius žvelgia toliau, negu mato žvilgsniai tų, kurie pernai vykusį Sinodą vaizdavo tik kaip referendumą dėl galimybės vedusius vyrus šventinti kunigais. Šiuo klausimu jau seniai diskutuojama ir jis galės dar būti keliamas ateityje, nes, kaip tvirtina Vatikano II susirinkimas, celibatas nėra esminė kunigystės prigimties dalis.

Popiežius ragina drąsiai permąstyti Bažnyčios tarnysčių tvarką. Kviečia visą Bažnyčią jausti atsakomybę už Amazonijos gyventojus, atjausti sužeistas tautas, suprasti sunkumus bendruomenių, kurios negali sekmadieniais švęsti Eucharistijos. Į Amazonijos poreikius reikia atsiliepti siunčiant daugiau misionierių, reikia labiau vertinti charizmas ir tarnystes, kurioms nebūtini kunigo šventimai, jas patikėti vyrams ir moterims pasauliečiams

 (JM / VaticanNews)

2020 vasario 12, 12:00