Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Panaikinta popiežiškoji paslaptis seksualinio išnaudojimo bylose

Gruodžio 17-ąją buvo paskelbti du dokumentai – popiežiaus audiencijų Valstybės sekretoriui ir Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektui reskriptai – kuriais įvedami du svarbūs kovos su seksualiniais nusikaltimais normų pildymai: panaikinama popiežiškoji paslaptis seksualinio išnaudojimo bylų medžiagai ir vaikų pornografija įtraukiama į sunkiausių nusikaltimų sąrašą.

Pirmasis dokumentas skelbia, jog panaikinamas popiežiškosios paslapties laikymo reikalavimas bažnytinių teismų bylų medžiagai – skundams, liudininkų parodymams, sprendimas, susijusiems su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis, taip pat su seksualinio išnaudojimo atvejų slėpimu ir pedopornografijos turėjimu bei platinimu. Naujoji tvarka nereiškia, kad visa minėtoji bažnytinių teismų medžiaga tampa vieša. Ir toliau lieka galioti bendrosios kanonų teisės normos dėl bylų konfidencialumo ir asmenų gero vardo apsaugos. Tačiau nuo dabar baudžiamąsias bylas pradėję teismai galės kreiptis į savo šalių vyskupus ir reikalauti, kad jiems būtų suteikta medžiaga apie bažnytiniuose teismuose iškeltas bylas dėl seksualinių nusikaltimų. Šių bylų medžiagai negalios popiežiškosios paslapties norma. Pasaulio valstybėse veikiantys teismai galės dėl bylų medžiagos kreiptis ir į Šventojo Sosto teismus. Tokiais atvejais diplomatiniais kanalais turės būti pateikiamas teisinės pagalbos prašymas. Naujoji norma taip pat reiškia, kad iš seksualinio nusikaltimo aukos ar bažnytiniame teisme apklausto liudininko nebus galima reikalauti tylėjimo.

Antrasis dokumentas papildo 2001 m. motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“. Šiuo dokumentu popiežius Jonas Paulius II suteikė Tikėjimo mokymo kongregacijai įgaliojimus vykdyti teismo funkcijas sunkiausių bažnytinių nusikaltimų (graviora delicta) atvejais. Sunkiausiems nusikaltimams priskiriami pasikėsinimai į Eucharistijos sakramento šventumą, išpažinties paslapties išdavimas, išrišimo suteikimas nuodėmės prieš šeštąjį įsakymą bendrininkui, penitento kalbinimas nusidėti prieš šeštąjį įsakymą. 2010 m. popiežius Benediktas XVI į sunkiausių nusikaltimų sąrašą įtraukė taip pat dvasininkų seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis. Dabar, popiežiaus Pranciškaus sprendimu, sunkiausių nusikaltimų kategorijai priskiriamas ir vaikų pornografijos turėjimas bei platinimas.

 

Kaip pastebėjo savo komentare Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli, naujos normos yra šių metų pradžioje Vatikane vykusio viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų, Romos kurijos vadovų ir popiežiaus susitikimo dėl kovos su lytiniais nusikaltimais ir jų dangstymu rezultatas. Jau gegužės mėnesį popiežius paskelbė motu proprio „Vos estis lux mundi“ su naujomis griežtomis normomis prieš išnaudotojus ir tuos, kurie juos slepia. Dabar žengtas dar vienas žingsnis reiškia, kad vaikų gerovė, teisingumas ir tiesa nuketėjusiųjų atžvilgiu yra svarbiau už bet kokių paslapčių saugojimą, net ir popiežiškųjų. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 17, 13:36