Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Naujos normos prieš išnaudotojus ir tuos, kurie juos slepia

Ketvirtadienį, gegužės 9-ąją, Vatikane paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estis lux mundi”, kuriuo nustatomos naujos informavimo apie seksualinio išnaudojimo atvejus ir vyskupų atskaitomybės normos.

Dokumento  pavadinimas – evangelisto Mato užrašyti Kristaus žodžiai: „Jūs pasaulio šviesa“ (Mt 5, 14) – tai priminimas, koks pašaukimas yra suteiktas visiems Kristaus mokiniams ir ypač bendruomenių ganytojams vyskupams ir kunigams, ir kaip grubiai šį pašaukimą išduoda kai kurių kunigų padaryti seksualiniai nusikaltimai ir kai kurių vyskupų bandymai juos dangstyti.

Viena pagrindinių įvedamų naujovių yra reikalavimas, kad iki 2020 m. birželio visos vyskupijos susikurtų informavimo apie galimus seksualinius nusikaltimus sistemas. Nenurodomi konkretūs operatyviniai sprendimai, o reikalaujama, kad kiekviena vyskupija savo nuožiūra susikurtų visiems žmonėms lengvai prieinamus kanalus, kuriais bažnytinė vyresnybė būtų informuojama apie dvasininkų arba vienuolių padaromus seksualinius nusikaltimus, apie pedopornografinės medžiagos turėjimą, apie tokių nusikaltimų dangstymo atvejus. Visi dvasininkai ir vienuoliai turi pareigą tuoj pat pranešti apie jiems žinomus tokių nusikaltimų atvejus. Taip pat ir pasauliečiai raginami informuoti apie jiems žinomus nusikaltimus ar bandymus juos nuslėpti. Reikalavimas informuoti apie nusikaltimus susijęs ne tik su nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių išnaudojimu, bet taip pat su tais atvejais, kai dvasininkų ar vienuolių seksualinio smurto ar priekabiavimo aukomis tampa vienuolės arba suaugusieji seminaristai ir kandidatai į vienuolius. Šioje dokumento dalyje taip pat kalbama apie pareigą suteikti apsaugą tiems, kas praneša apie nusikaltimus.

Antroji dokumento dalis skirta vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų atskaitomybei. Tyrimas vietiniu mastu turi būti pradėtas ne tik kai gaunama informacija apie dvasininkų ar vienuolių padarytus nusikaltimus, bet ir tais atvejais, kai vyskupai ar vienuolijų vyresnieji dangstė nusikaltimus, gynė nusikaltėlį, o ne jo auką. Jei tyrimas susijęs su vyskupo elgesiu – tiek tais atvejais, kai jis įtariamas asmeniškai padaręs nusikaltimą, tiek ir tais, kai jis kaltinamas kitų dvasininkų nusikaltimų dangstymu – atlikti tyrimą įgaliojamas vietos metropolitas.

Motu proprio taip pat nustato tyrimų terminus. Įgaliotieji atlikti tyrimą kas 30 dienų privalo informuoti Šventąjį Sostą apie tyrimo būklę, o per 90 dienų tyrimas turi būti užbaigtas ir medžiaga perduota Šventajam Sostui. Tolimesnius sprendimus dėl nusikaltusių dvasininkų priima atitinkamos Šventojo Sosto dikasterijos – Dvasininkijos, Pašvęstojo gyvenimo, Vyskupų, Tautų evangelizavimo arba Rytų Bažnyčių kongregacijos, priklausomai nuo to, kurios kompetencijai priklauso asmenys, kuriuos lietė tyrimas.

Dokumente taip pat primenama apie nekaltumo prezumpcijos taisyklės galiojimą ir apie pareigą informuoti asmenį, prieš kurį tyrimas pradėtas. Taip pat patikslinama, kad šiuo dokumentu popiežiaus įvedamos normos liečia tik vidinę bažnytinę tvarką ir nepaneigia valstybėse galiojančių teisinių normų ir pareigos apie nusikaltimus informuoti teisėsaugos institucijas.  (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 09, 12:24